top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara
  • Litera

2020 edebiyat ödülleri kimlerin oldu?

Edebiyat ödülleri, edebiyat listeleri gibi edebiyatın en sorunlu bölgelerine işaret ediyor, malum. Seçici kurullar, katılımcı eserler, değerlendirme kriterleri her zaman ve her yerde baştan aşağıya tartışma konusu. Ancak ne kadar tartışılırsa tartışılsın ödüllerin okuru yönlendirme etkileri de şüphe götürmez. Biz de Litera Edebiyat olarak bu yılın belli başlı edebiyat ödüllerine gerekçeleriyle birlikte bakalım, ödül vesilesiyle 2020’nin taze eserlerini hatırlatalım istedik.


Türkiye’de de tüm dünyada olduğu gibi 2020 yılında verilen edebiyat ödüllerine pandemi damgasını vurdu. Pek çok ödül sahiplerine online olarak takdim edildi. Yunus Nadi Ödülleri’nde şiir ve öykü dalında verilen paylaşımlı ödüller dikkat çekti. Bir diğer dikkat çeken ise geçtiğimiz yıllarda tartışmaya sebep olan Duygu Asena Roman Ödülü jürisinin bu yıl ağırlıklı olarak kadın eleştirmen ve gazetecilerden oluşmasıydı. 2020 yılı Mersin Kenti Edebiyat Ödülü ise taciz tartışmalarının ardından Hasan Ali Toptaş’tan geri alındı.


Atilla İlhan Edebiyat Ödülü


Şiir: Hayhuy - Elif Sofya

Roman: Âşıklar Bayramı – Kemal Varol


Elif Sofya “kısa dizelerle, sesi kısarak yalın anlatımla ulaştığı şiirini ileri götüren yaklaşımıyla” 2020 Attilâ İlhan Şiir Ödülü’ne “Hayhuy” isimli kitabıyla değer görüldü. Kemal Varol’un “Âşıklar Bayramı”na verilen roman ödülü gerekçesi ise şöyle açıklandı: “Sözlü kültür ile yazılı kültürü başarılı bir şekilde birleştirmesi, âşık geleneğini baba-oğul ilişkisiyle harmanlaması, yolculuk üzerine kurgulanan yapıdaki yolculuğa paralel şekilde ilerleyen bir iç hesaplaşmayı etkileyici bir dille anlatması.”Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü


Normal Nefes Almaya Devam Edin-Hakan Bıçakcı


“Bugünün tekinsiz dünyasının yarattığı sanrılar içinde kaybolan insanın metaforlar üzerinden, incelikli bir dil ve ritmi yüksek bir kurguyla anlatılması nedeniyle ödüle değer bulunan "Normal Nefes Almaya Devam Edin" adlı öykü kitabında Bıçakcı, kendine özgü yalın üslubuyla, modern zamanları ve faillerinin dehşetli monotonluklarını anlatıyor.”Duygu Asena Roman Ödülü

Son Bakış - Irmak Zileli

Ödül jürisi, kültürel farklılıkları ve sınıf çatışmalarını iki kadın karakterin farklı kimlik ve kişilikleri üzerinden akıcı bir dille aktarabilen Irmak Zileli’nin “Son Bakış” adlı romanını ‘edebi yetkinliği ve anlatı biçimi bakımından’ oy çokluğuyla ödüle değer gördüğünü açıkladı. Zileli bu romanında genç bir kadının ölüme giderkenki son birkaç dakikasından yola çıkarak, geriye doğru hayatlar ve kuşaklar boyunca aktarılan bakışların izini sürüyor.

Orhan Kemal Roman Armağanı

Bir Dava - Ayhan Geçgin

2020 Orhan Kemal Roman Armağanının sahibi “Bir Dava” adlı eseriyle Ayhan Geçgin oldu. Ödül gerekçesi ise şöyle: "Türkiye'de derin işleyişe sahip hukuksuzluk, keyfilik, belirsizlik ve öngörülemezlik olgularını çok yerinde karakterlerle son derece güçlü bir olay örgüsü, anlatım, dil ve roman tekniğiyle birleştirmesi, Türkiye'nin yakın tarihindeki yargılamaların ve hukuksuzluk örneklerinin, bunun sürdürülmesi ve yeniden üretilmesi için bir zamanlar bütün gücüyle çalışan kudretli güçlerin ve ülkede yaşanan bütün hukuksuzluk ve adaletsizliklere karşı bürokratik/sınıfsal bağışıklığının nasıl ters yüz olduğunu çok güçlü olay ve diyaloglarla anlatması, Orhan Kemal'in gerçekçiliğine hem karakterler, hem olay örgüsü ve hem de toplumsal meseleler açısından yakın durması nedeniyle 2020 yılı, 49.Orhan Kemal Roman Armağanı'na değer görmüştür."