top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara
  • Yazarın fotoğrafıLitera

Antik dünyada sağlık ve büyü, şifa ve şifacılar

Bir tarafta Antik Yunan, İtalya, Trakya, Anadolu, İran ve Mısır’daki önceki çağlara ait sağlık uygulamaları ve şifaları ayrıntılarıyla Doğa Tarihi, diğer tarafta büyü, şifa ve şifacılar üzerine bilgilerle Şölen kitabı.

Yaşlı Plinius’un (MS 23-79) bu eseri, antik dünyadaki sağlıkla ilgili bilgilere yer veren çalışmalardan biridir. O dönemde, tedaviler için geliştirilen farklı yöntemlerle, şifanın, doğanın nimetlerinde nasıl arandığına, bulunan devaları kaydedip sistemleştirme çabalarına tanıklık ederiz. Yaşlı Plinius doğaya bakışında daima olağanüstü bir merak içindedir, birbirinden ilginç gözlemlerini aktarır.


Yazar, bu kitaplarında bizlere sağlık konusunda Antik Yunan, İtalya, Trakya, Anadolu, İran ve Mısır’daki önceki çağlara ait uygulamaları ve şifaları ayrıntılarıyla betimler. Ayrıca MS 1. yüzyıl itibarıyla Roma’da, bugünkü tıp ve eczacılık dünyasını doğrudan ilgilendiren verilerin ansiklopedik olarak kayda geçirilmesiyle birlikte insanlığın farmakololojik düzeyde nasıl bir birikim sağladığını ve nerelerden gelindiğini göstermesi açısından da eşsiz bir eserdir.


DOĞA TARİHİ

XXVIII, XXIX ve XXX. Kitap

Yaşlı Plinius

Doğu Batı Yayınları, 2022

Çeviri: Sema Sandalcı

Tür: Tarih

271 s.


Büyü, şifa ve şifacılar üzerine bilgilerin aktarıldığı bu eserde büyülü söz, tükürme, dokunma gibi unsurlarla insa