top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara
  • Yazarın fotoğrafıLitera

Doğu Batı dergisi "Modern Batı Şiiri" sayıları ile çıktı

Doğu Batı dergisi son iki sayısını Modern Batı Şiirine ayırdı; iki cilt olarak yayımlanan sayılara derginin web sitesinden ulaşılabilir.


MODERN BATI ŞİİRİ 1


MODERN BATI ŞİİRİ VE MODERN

ŞİİR SORUNSALI


Cevat Çapan

Modern Batı Şiiri

Özgür Taburoğlu

Modern İmgenin Hidroliği: Bergson, Simmel, Benjamin

Yücel Kayıran

Uhrevi Poetika, Dış Dünyanın Keşfi ve Modern Şiir [Modern Şiirle Karşılaştığımızda, Şiirimizin Poetik Temeli Neydi?]

Tansu Açık

Batı’nın Kurucu Metni Olarak Homeros Destanları - II (Geç Antikçağ, Doğu Yazı Gelenekleriyle Karşılaştırma, Ortaçağ Kültürel Belleğinde Homeros)


MODERN ŞİİR;

POETİK DÜNYA MOZAİĞİ


Mehmet Barış Albayrak

Hölderlin ve Transendental Şiir

Mehmet Barış Albayrak

Novalis: Dünya Romantikleşmeli!

Hasan Aksakal

Devrim, Doğa ve Deneyim: İngiliz Şiirinde Romantik Çağ (1789-1832)

Azade Seyhan

Heinrich Heine, Almanya. Bir Kış Masalı: Dönüşü Olmayan Sürgün

Ataol Behramoğlu

Rus Şiiri-Ulusaldan Modernliğe

Fahri Öz

Dickinson ve Whitman: Modern Amerikan Şiirinin Kurucuları

Özdemir İnce

Aloysius Bertrand ve Düzyazı Şiirin Doğuşu

Cemalettin Aykın

Baudelaire’de Şiirin Ana Kaynakları ve Nitelikleri


MODERN BATI ŞİİRİ 2


MODERN ŞİİR; POETİK DÜNYA MOZAİĞİ

Nedret Öztokat Kılıçeri Stéphane Mallarmé: Şiirde Dünyanın Gizemini Yakalamak

Ece Korkut En Genç Simgeci Arthur Rimbaud’yu Nasıl Biliriz?

Aytek Sever Rabindranath Tagore: Sonsuz Dünyaların Sahilinde

Senem Kurtar Yıkıntılardan Yükselen Ağıtlar: Açık, Ölüm, Hayvan Bir de Aşk

Levent Kavas Yırtma Yapıştırma: Ezra Pound’a İlişkin Bir Kırkyama

Ezra Pound / Levent Kavas IV. Boy / Yamalar

Cem Yavuz Başlangıcımdadır Sonum Zamanın Çağıldayan Kabuğunda

Bülent Ayyıldız Eugenio Montale veya Şiir Hâlâ Mümkün mü?

Alova Lorca Şiirinin Kaynakları

İclal Cankorel Oyun Yazarı Brecht ve Epik Tiyatro

Oğuz Demiralp Pablo Neruda

Cevat Çapan Çağdaş Yunan Şiiri

Oğuz Demiralp Meksika’nın Sesi, Evrenin Nefesi

Cem Yavuz Sesler, İşitin Bizi de...

Makbule Aras Eyvazi Mavi Anları Çılgınca Denemek

Kommentare

Kommentare konnten nicht geladen werden
Es gab ein technisches Problem. Verbinde dich erneut oder aktualisiere die Seite.
bottom of page