top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara

Doğu Batı Dergisinin 108. sayısı çıktı

Doğu Batı dergisinin Şiirin Evrensel Poetikası temalı yeni sayısı çıktıYücel Kayıran

Şiirin Varlıksal Sonsuzluğu


Tansu Açık

Batı’nın Kurucu Metni Olarak Homeros Destanları - III (Geç Ortaçağ, Yazı/Edebiyat Cumhuriyeti, Rönesans)


‘ORTAÇAĞ’IN POETİK NEŞESİ

Erhan Altan

Şarkıların Çaldığı Endülüs


Nimet Yıldırım

Şeyh Feridüddîn Muhammed Attâr-i Nişaburî


Nimet Yıldırım

Hâfız-i Şirazi


Furkan Öztürk

Osmanlı Şiirinde Hâfız Çizgisi ve Nef’î


Nagehan Uçan Eke

Tarzı Cedit Kendi Kadim Nâilî’nin Şiirine Dair


BLANCO/AK

Levent Kavas

Blanco/Ak için Dar Bir Çerçeve


Octavio Paz

Ak


MODERN ŞİİRİN SONSUZLUK VAADİ

Bülent Ayyıldız

Bir Filozof Şair: Giacomo Leopardi


Pınar Aka

Baudelaire: Hep Öteki’ye Dönük Bir Şiir


Fahri Öz

Robert Frost: Amerika’nın Son Kır Şairi


Ahmet Özkan

Sürrealizmden Direniş Şiirine: Aragon’un Şiirine Bir Bakış

Comments


bottom of page