top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara

Gürsel Korat'ın kapsamlı ve çok yönlü eseri: Kapadokya / Cappadocia

Akademisyen ve yazar Gürsel Korat'ın on yılı aşan derinlikli çalışmasının ürünü olarak kültürel belleğimize armağan ettiği eseri Kapadokya: Taş Kapıdan Taçkapıya, Türkçe ve İngilizce olarak yayımlandı.Yaklaşık 200 fotoğraf ve 40 illüstrasyon ile zengin bir yazılı ve görsel anlatı sunan kitap, Kapadokya'ya dair turistik, coğrafi ve tarihi dokuları derinlemesine inceliyor. Gürsel Korat'ın uzun yıllar üzerinde çalıştığı eser, hem kapsamlı bir gezi rehberi olarak hem de Kapadokya'yı tarihi bir miras olarak ele alan bir inceleme - araştırma kitabı olarak öne çıkıyor.


Arşiv niteliğinde bir kaynak

Kapadokya'yı okurlara anlatmak için fotoğraf ve illüstrasyonlarla birlikte pek çok önemli yazılı kaynaktan beslenen, Kapadokya'daki önemli yapıları geniş ayrıntılarıyla ele alan kitap okurlar için ilgi uyandırıcı ve doyurucu bir başvuru kitabı niteliğinde.

Özellikle turistik anlamda yazılmış olan çok sayıda Kapadokya rehberinden farklı olarak her sayfası titizlikle, özenle ve ayrıntılı bir biçimde hazırlanmış olan kitap, Türkiye'nin en önemli kültürel miraslarından Kapadokya'yı benzerine rastlanmamış bir derinlikte ele alıyor. Böylelikle ortaya bir gezi kitabı olmanın ötesinde çok yönlü bir eser çıkıyor.


Tarihe, coğrafyaya, seyahate, okumaya ve araştırmaya meraklı okurların ilgisini çeken Kapadokya; öğrencilerden tur rehberlerine, ziyaretçilerden araştırmacılara kadar geniş kesimlere hitap ediyor. İnci Türkoğlu'nun çevirisiyle İngilizce olarak, Cappadocia adıyla da okurlarla buluşan kitap, UNESCO Dünya Mirası Kapadokya üzerine iki farklı dilde hazırlanmış en önemli kaynaklardan biri.


Anadolu halklarının düşünce biçimlerini tarihi zenginlik içinde değerlendiriyor


Gürsel Korat: "Bu kitap2003yılında basıldığı zaman on yılı aşan bir alan çalışmasının ürünüydü. Kapadokya kitapları genel olarak renkli fotoğraflarla basılan ve içeriği zayıf ürünlerdi. Bir de yalnızca kiliseleri ve manastırları konu alıyor, Kapadokya’nın tarihsel derinliğini kavramaya yardımcı olmuyorlardı.


Taş Kapıdan Taçkapıya: Kapadokyakitabı bu nedenle neolitik çağdan erken Osmanlı dönemine kadar, mimarinin ve düşünüş biçimlerinin birbirini etkileyen dinamizmi içinde anlatıldığı ilk kitap oldu. Bu yönüyle de halen tekliğini ve referans kitap olma özelliğini korumakta, bölge hakkında yazılan kitaplar arasında özel bir konumda bulunmaktadır.


Aynı zamanda bu kitap Kapadokya’daki Hıristiyan duvar resimlerini konu tiplerine göre sınıflamış ve bunları açıklamış olduğundan yalnızca Kapadokya’yı değil genel olarak Hıristiyan duvar resimlerinin anlamını kavramak bakımından önemli bir kaynaktır. 


Hıristiyan ve Müslüman Anadolu halklarının düşünce biçimlerini tarihi zenginlik içinde değerlendiren, Anadolu mimarisinin neden diğer bölgelerden ayrıştığını gösteren Kapadokya kitabı yirmi iki yıl sonra ALFA tarafından yeniden basıldı. Bir prestij kitabı niteliğinde olan bu eser, Türkçe ve İngilizce, büyük boy ve iki yüze yakın renkli fotoğraf tarafından desteklendi. Zamanında çekilen özel önemde siyah beyaz fotoğrafların bazıları olduğu gibi bırakıldı ve bazı illüstrasyonlar da elden geçti.


Kitabın fotoğrafları Alper Fidaner, Gürsel Korat ve Ahmet Özyurt tarafından çekildi. Kapadokya’nın artistik ve derin yoğunluklu fotoğraflarını çeken fotoğraf sanatçısı Ahmet Özyurt renkli fotoğraflarıyla bu çalışmaya destek oldu. Kitap, İnci Türkoğlu tarafından da İngilizceye çevrildi."


KAPADOKYA / CAPPADOCIA

Gürsel Korat

Alfa Yayınları, 2024

İngilizcesini çeviren: İnci Türkoğlu 

Fotoğraflar: Alper Fidaner, Ahmet Özyurt, Gürsel Korat

Tür: İnceleme - Araştırma

472 s.コメント


bottom of page