top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara
  • Yazarın fotoğrafıLitera

“İyi ki”leri huzurla kabul eden bir mutluluğa yelken açmaya hazır mısın?

"İnsanların senin yüzüne bakıp içinde kopan fırtınaları anlamalarını çaresizce beklemekten vazgeçmeye ne dersin?"


Ne istediğini, neye ihtiyaç duyduğunu birinci ağızdan söylemeye ve kendi kalbi kırık haklılığının derin yalnızlığından azade olup “meğer yanılmışım” diyebilmeye var mısın? “İyi ki”leri huzurla kabul eden bir mutluluğa yelken açmaya hazır mısın? Çatık karşılığının onayı mı, güler yüzünün yanılgısı mı tercihin? Seni gerçekten mutlu edecek olan hangisi?

Yalnızlık bazen dış dünyadan istediğini alamayanın kibirli geri çekilişi, bazen daha fazla örselenmekten korkanın sığınağı, bazen varlığı şaibeli bir efendinin talebi, bazen de yaratıcı eylemlerin ön koşulu olan bir tek başınalık halidir. Yani yalnızlık kiminin yarası, kiminin yara bandı, kiminin de yara merhemidir.


Ancak ve ancak seni terk edebilme gücünü̈ verdiğin birini gerçekten sevebilir, ancak ve ancak sana sadakatsizlik etme iradesini verdiğin birine gerçekten güvenebilirsin.


Uzman Psikolog Erkin Ünalan, Pertevniyal Lisesi’nden mezun oldu. Bir dönemi Belçika’daki Gent Üniversitesi’nde olmak üzere İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü TUBİTAK bursu ve onur derecesiyle bitirdi. Daha sonra Okan Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji yüksek lisans programından TUBİTAK bursu ve onur derecesi ile mezun oldu. CETAD, Türk Psikologlar Derneği, Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği, Avrupa Gençlik Merkezi, EMDR Derneği ile Davranış Bilimleri Enstitüsü kendisinin eğitim aldığı kurumların bir kısmını oluşturmaktadır. Maltepe Üniversitesi İngilizce PDR bölümünde ve Kültür Üniversitesi Türkçe Psikoloji bölümünde yarı-zamanlı öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır.


Erkin Ünalan, psikoterapilerinde EMDR Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Çözüm Odaklı Terapi, Stratejik Aile Terapisi ve Gottman Çift Terapisi uygulamaktadır. Erkin Ünalan’ın üzerinde çalıştığı konulardan bazıları; TSSB, K-TSSB, madde bağımlılığı, yeme bozuklukları (Anoreksiya, Bulimiya), kaygı bozuklukları (Panik Bozukluk, Sosyal Fobi, Yaygın Anksiyete, Obsesif-Kompülsif Bozukluk,), duygudurum bozuklukları (Depresyon, Bipolar Bozukluk), kişilik bozuklukları (Borderline, Bağımlı, Pasif-Agresif, Narsistik, Çekingen kişilik örüntüleri), cinsel işlev bozuklukları, bağlanma bozuklukları ile çiftler ve aile bireyleri arasındaki ilişki sorunlarıdır. İngilizce psikoterapi hizmeti vermektedir.


'KEŞKE' DEN 'İYİ Kİ' YE PSİKOTERAPİ ÖYKÜLERİ

Erkin Ünalan

Mona Kitap, 2022

328 s.

Comments


bottom of page