top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara
  • Yazarın fotoğrafıLitera

Zihin-beyin meselesi üzerine

Nöropsikanaliz, daha çok ruh sağlığı ile ilgilenen psikologlar, psikiyatristler, sinirbilimciler için bir başvuru kaynağı gibi hazırlanmış olmakla birlikte, Freud’un deyimiyle ‘genel entelektüel okur’un da ilgisini çekebilecek konular içeriyor ve zihin-beyin meselesi üzerine felsefî tartışmalara da bir katkı sunuyor.

Nöropsikanaliz, ezelî ruh-madde meselesinin bir çeşidi olan zihin-beyin meselesine çağdaş yanıt arayışlarından biri. Bu arayışın köklerinin -ikisi de son zamanlarda yeniden keşfedilen- Freud ve Spinoza’da bulunduğunu söylemek yanlış olmaz.

Zihin-beyin ilişkisi gibi geniş kapsamlı bir konunun tek bir kitapta tüketilemeyeceği açık. Ayrıca, meseleyi daha iyi kavramak için her iki alana (hem sinirbilime, hem de psikanalize) belli düzeylerde aşinâ olmak şart. Kitapta bu açığı kapatmak için, kısa da olsa, psikanaliz ve sinirbilime dair bölümler bulunuyor. Daha sonra, beynin toplumsallığı içinde ve toplumla ilişkileri yoluyla anlaşılabileceği inancının ürünü olan ‘toplumsal zihin’ ve ‘kendilik’ bölümleri geliyor. Son bölümde ise nöropsikanalizin kısa bir tarihçesi, bu alandaki son çalışmalar ve zihin modelleri sunuluyor.


Hakan Atalay 1985 yılında Ankara Tıp'tan mezun oldu. Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Psikiyatri ihtisasını bitirdi. 1995'ten sonra Balıklı Rum Hastanesi'nde, Beyoğlu Devlet Hastanesi'nde, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalıştı. 2005-2016 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi'ndee çalıştı. Eylül 2016 - 2018 yılları arasında Okan Üniversitesi Hastanesi'nde çalıştı. Klinik çalışmaları dışında, hem mesleki hem de kişisel ılarak ilgisini çeken alanlarda çalışıyor. Psikanaliz (kurumsal olarak), psikodinamik psikoterapiler (uygulama ve kuram olarak) ve nöropsikanaliz (nörobilim ve psikanalizin kesişme alanları) gibi... Yazmayla ve çeviriyle de ilgileniyordu. Şizofrengi, Denizyıldızı, Başka, Psikeart gibi dergilere yazdı, çevirdi. Yerel ve uluslararası bir kaç akademik makalesi yayımlandı.


NÖROPSİKANALİZ

Hakan Atalay

Okuyan Us Yayınları, 2023

Editör: Erkam Evlice

512 s.


Comments


bottom of page