top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara
  • Yazarın fotoğrafıLitera

Oylum Yılmaz'la Roman Yazma Atölyesi başlıyor

Yazar ve edebiyat eleştirmeni Oylum Yılmaz ile Roman Yazma Atölyesi 16 Aralık 2022'de başlıyor. 16 ve 23 Aralık olmak üzere iki dersten oluşacak bu çalışma, bir edebi tür olarak roman yazmakla ilgilenenler için.Roman Yazma Atölyesi Program

Bir roman yazmaya başladınız ama onu nasıl bitireceğinizi bilemiyorsunuz. Onunla mutlu değilsiniz, yazdıklarınız tam olarak içinize sinmiyor ama yine de ondan bir türlü vazgeçemiyorsunuz. Yazsanız da yazmasanız da bir kurt gibi durmadan içinizi kemiriyor, huzurunuzu kaçırıyor, yazıp bitirirseniz eğer vadettiği mutluluk hayaliyle sizi oyalayıp duruyor. Ya da sürekli olarak bir roman yazmayı hayal ediyorsunuz ama henüz bir kelime olsun yazamadınız. Hikayeler aklınızdan silinip gidiyor, romanın imgesi bir belirip bir kayboluyor. Ama yine de bu hayal peşinizi bırakmıyor...


Çoğu zaman en az birkaç seneye yayılan uzun ve zorlu roman yazma çalışmasının altından kalkmak, özgüven ve özdisiplin edinmek, kurmaca ve gerçeklik arasındaki dengeyi tutturmak, yazarak kişisel olarak deneyim elde ederken ve kendi kendimize "iyi" gelirken bir yandan da başkalarının ilgisini çekebilecek hikayeler anlatabilmek, en önemlisi de bir roman dili kurabilmek... Bütün bunlar romanın gerektirdikleri. Bu gerekleri yerine getirebilmek için ise yazanın önünü açacak bazı teknik ve edebi imkanlar mevcut. Oylum Yılmaz'la Roman Yazma Atölyesi'nin temel amacı da işte bu teknik ve edebi imkanların/bilgilerin peşine düşmek.


Romanın bir edebi tür olarak yaratım sürecininin ele alınacağı bu iki haftalık çalışmada, söz konusu teknikler üzerinde tek tek durularak katılımcıların yaratıcı yazın ve yaratıcı okuma süreçlerine katkıda bulunmak hedefleniyor. Yazma, yazıya eleştirel bakış egzersizleri ile Türkiye ve dünya edebiyatından örneklerle katılımcıların yazıyla kurdukları ilişkiyi geliştirmek de atölyenin bir diğer amacı.


Bu çalışma ayrıca metin analizini içerir, atölye katılımcıları eğer isterlerse çalışmaya başlamadan en geç iki gün öncesine kadar, iki A4 sayfasını geçmeyecek şekilde örnek metinlerini (roman, deneme, eleştiri ya da öykü türleri içinden daha önce kaleme almış oldukları kısa bir örnek parça) atölye yürütücüsünün fikrini almak üzere kulturalitera@gmail.com adresine gönderebilirler.


Birinci ders/16 Aralık 2022 Cuma 20.00-23.00

Romanın Hikayesi: Taşın içinde bir heykel görmek

-Romanı roman yapan tür özelliklerine odaklanarak karar vermek: Hangi romanın yazarı olacağız?

-Romanın varsayılan hikayesini geliştirmek, birbirini izleyen olay örgülerini kurgulamak.

-Tematik çizgileri çekmek.

-Yapı ve Üslup


Romanın Dili: Taşa ruh üflemek

-Anlatım biçimleri ekseninde roman dili nasıl kurulur?

-Yazarın, anlatıcın ve kahramanın dilini birbirinden ayırmak.

-Ben anlatıcının üç farklı yüzü.

-Anlatısal bilinç ile bilinçakışı tekniğini üzerinden karşılaştırmalı örneklerle roman dili yaratma ve geliştirme teknikleri.


İkinci Ders /23 Aralık Cuma 20.00-23.00

Romanın Kahramanı: Taşa bir kalp vermek

-Bir kahraman/karakter yaratmak

-Romanda tehlikeli ilişkiler: Kahraman- anlatıcı ilişkisi, anlatıcı-yazar ilişkisi.

-Kahramanın yolculuğu, anti-kahramanın yolculuğu, bir kahraman olarak roman yazarının yolculuğu


Romanın Zamanı ve Mekanı: Taşa/Hikayeye içinde yaşayacağı bir hayat yaratmak

-Romanın gizli kahramanı "mekan"ı bilmek, hissetmek, görmek, anlatmak

-Gerçek zaman-romansal zaman ilişkisi.

-Zamanın dili var mıdır? Zaman ve mekan birbirini nasıl etkiler, kurmaca ve gerçeklik ilişkisini nasıl yeniden düzenler?


Oylum Yılmaz :Yazar ve edebiyat eleştirmeni. İstanbul, Büyükada’da doğdu. Büyükada İlkokulu ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu. İlk olarak Radikal Cumartesi ve Radikal İki’de çalıştı, Radikal Kitap Eki’nin editörlüğünü yaptı. Referans/Birgün gibi gazeteler, çeşitli dergiler ve siteler için kültür/sanat/edebiyat sayfaları, edebiyat köşeleri hazırladı. Çeşitli yayınevlerinde serbest olarak editörlük yaptı. Sekiz yıl boyunca düzenli olarak Sabitfikir dergisi için Şahane Bir Kitap ve Fikri Sabit köşelerini kaleme aldı. 2020 yılında Londra’da, bir edebiyat ve içerik üretim platformu olarak Kultura Litera’yı kurdu. Halen serbest editörlük ve içerik/yazar danışmanlığı yapmaktadır.

İlk romanı, Cadı 2013 (İletişim Yayınları). Duygu Asena Roman Ödülü’ne layık görülen ikinci romanı, Gerçek Hayat 2017 (İletişim Yayınları). E-Kitapları: Şahane Bir Kitap (2012) ve Fikri Sabit Yazıları (2012).

Yılmaz, ilk olarak Gümüşlük Akademisi bünyesinde başlamış olduğu edebiyat derslerine/atölyelerine online ve yüz yüze olarak KulturaLitera bünyesinde devam etmektedir.


Önceki derslerimizden örnek kayıtlar:

*Roman neyi arar?

*Romanın kahramanı

*Neden yazıyoruz?


Detaylı bilgi ve kayıt için www.kulturalitera.com

-gamma.jpg
bottom of page