• YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara
  • Litera

Oylum Yılmaz'la Roman Yazma Atölyesi başlıyor

Yazar ve edebiyat eleştirmeni Oylum Yılmaz ile Roman Yazma Atölyesi 26 Eylül 2021'de başlıyor. 26 Eylül ve 03 Ekim olmak üzere iki dersten oluşacak bu çalışma, bir edebi tür olarak roman yazmakla ilgilenenler için.


*Bir tasarı, bir hayal, bir arzu olarak "roman" yazmak.

*Kurmaca ve gerçeklik, akıl ve delilik, iyi yazmak ve iyi yazar olmak arasında kalmak: Roman yazarı olmak!

*Hikaye anlatmakla yaratıcı yazma arasındaki sınırda dolaşmak.

*Anlatıcı, yazar ve kahramanı birbirinden ayırmak.


Roman Yazma Atölyesi Program

Bir roman yazmaya başladınız ama onu nasıl bitireceğinizi bilemiyorsunuz. Onunla mutlu değilsiniz, yazdıklarınız tam olarak içinize sinmiyor ama yine de ondan bir türlü vazgeçemiyorsunuz. Yazsanız da yazmasanız da bir kurt gibi durmadan içinizi kemiriyor, huzurunuzu kaçırıyor, yazıp bitirirseniz eğer vadettiği mutluluk hayaliyle sizi oyalayıp duruyor. Ya da sürekli olarak bir roman yazmayı hayal ediyorsunuz ama henüz bir kelime olsun yazamadınız. Hikayeler aklınızdan silinip gidiyor, romanın imgesi bir belirip bir kayboluyor. Ama yine de bu hayal peşinizi bırakmıyor...


Çoğu zaman en az birkaç seneye yayılan uzun ve zorlu roman yazma çalışmasının altından kalkmak, özgüven ve özdisiplin edinmek, kurmaca ve gerçeklik arasındaki dengeyi tutturmak, yazarak kişisel olarak deneyim elde ederken ve kendi kendimize "iyi" gelirken bir yandan da başkalarının ilgisini çekebilecek hikayeler anlatabilmek, en önemlisi de bir roman dili kurabilmek... Bütün bunlar romanın gerektirdikleri. Bu gerekleri yerine getirebilmek için ise yazanın önünü açacak bazı teknik ve edebi imkanlar mevcut. Oylum Yılmaz'la Roman Yazma Atölyesi'nin temel amacı da işte bu teknik ve edebi imkanların/bilgilerin peşine düşmek.


Romanın bir edebi tür olarak yaratım sürecininin ele alınacağı bu iki haftalık çalışmada, söz konusu teknikler üzerinde tek tek durularak katılımcıların yaratıcı yazın ve yaratıcı okuma süreçlerine katkıda bulunmak hedefleniyor. Yazma, yazıya eleştirel bakış egzersizleri ile Türkiye ve dünya edebiyatından örneklerle katılımcıların yazıyla kurdukları ilişkiyi geliştirmek de atölyenin bir diğer amacı. Bu çalışma ayrıca metin analizini içerir, atölye katılımcıları eğer isterlerse çalışmaya başlamadan en geç iki gün öncesine kadar, iki A4 sayfasını geçmeyecek şekilde örnek metinlerini (roman, deneme, eleştiri ya da öykü türleri içinden daha önce kaleme almış oldukları kısa bir örnek parça) atölye yürütücüsünün fikrini almak üzere kulturalitera@gmail.com adresine gönderebilirler.


Birinci ders/26 Eylül 2021, Pazar 20.00-22.00

Romanın Hikayesi: Taşın içinde bir heykel görmek

-Romanı roman yapan tür özelliklerine odaklanarak karar vermek: Hangi romanın yazarı olacağız?

-Romanın varsayılan hikayesini geliştirmek, birbirini izleyen olay örgülerini kurgulamak.

-Tematik çizgileri çekmek.

-Yapı ve Üslup


Romanın Dili: Taşa ruh üflemek

-Anlatım biçimleri ekseninde roman dili nasıl kurulur?

-Yazarın, anlatıcın ve kahramanın dilini birbirinden ayırmak.

-Ben anlatıcının üç farklı yüzü.

-Anlatısal bilinç ile bilinçakışı tekniğini üzerinden karşılaştırmalı örneklerle roman dili yaratma ve geliştirme teknikleri.


İkinc