top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara
  • Yazarın fotoğrafıLitera

Özgün bir şiir okuması

Yücel Kayıran, deneme-inceleme yazılarını bir araya getiren poetik varlık’ta, “Modern Türk Şiirinin Neliği Üzerine Bir Soruşturma”, “60’lara Doğru; Ahmet Oktay ve...”, “Cumhuriyet’in İlk Kadın Şairi: Gülten Akın” ve “Poetik Varlık” ana başlıkları altında, “materyalist bir kavga; idealist tutuma, yani gerçekliğin ve olguların, fikirler ve ideolojiler uğruna feda edilmesine karşı bir savaş” diye tanımladığı özgün bir şiir okumasının yolunu açıyor.

Kitap Tevfik Fikret ve Yahya Kemal’den Melih Cevdet Anday’a, Ahmet Oktay ve Metin Altıok’tan Gülten Akın’a; Garip’ten İkinci Yeni’ye, “felsefi şiir”den “İslami şiir”e; modern Türk şiirinin neliğinden eleştiri sorunsalına ve “poetik varlık”ın kavramsal çerçevesine uzanan çizgide, ayrı ayrı eserler olarak da okunabilecek dört ana bağlama dair düşüncelerini şiir okurlarına sunuyor.


Şiirin dile getirdiği varlık kavramı, imgesi teolojinin ve felsefenin varlık kavramından

farklıdır. (...) Buradaki temel iddia, şiirdeki varlık ile teoloji ve felsefedeki varlığın aynı

türden olmadığını dile getirir. Şiir, insanın oluş halindeki bireyselliğinin, acemilik ile deneyim arasındaki gerilim halinin, badire ve yokolma anıyla yüz yüze gelme durumunda varlığını koruyabilmiş, bu vesileyle varoluşunu hissetmiş olmanın varlığını dile getirir, ki buna poetik varlık diyorum.


Yücel Kayıran 13 Eylül 1964 yılında Adana’da doğdu. Afşin Lisesi mezunu (1983). Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi (1987). İlk şiiri 1984 yılında “Yaba Öykü” dergisinde yayımlandı.


Şiir Kitapları: “Hayaline Firar Edemeyenlerin Afsunu” (Ekin, 1997), “Beni Hiç Göremezsin” (Ekin, 2004), Çalgın (Metis, 2006), “Son Akşam Yemeği” (Metis, 2014).


Eleştiri Kitapları: “Felsefi Şiir” (YKY, 2007), “Kritiğin Toprağında” (YKY, 2010), “Şiirimin Çeyrek Yüzyılı” (2016). 2005 Altın Portakal Şiir Ödülü Sempozyumu’nda sunulan bildiriler, “Yücel Kayıran Şiiri ve “Beni Hiç Göremezsin”” adıyla kitaplaştırıldı.POETİK VARLIK

Yücel Kayıran

Everest Yayınları, 2023

Tür: Deneme

608 s.

Comments


bottom of page