top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara

Yaşamın Politikası

Tıptaki gelişmelerin insan ve toplum yaşamı üzerindeki etkilerini, “Biyopolitika”yı masaya yatıran Yaşamın Politikası, okurla buluştu.Britanyalı sosyolog ve sosyal teorisyen Nikolas Rose’un Yaşamın Politikası – 21. Yüzyılda Biyomedikal, İktidar ve Öznellik adlı çalışması, Türkiye’de Ayrıntı Yayınları etiketiyle yayımlandı. Sosyoloji, siyaset bilimi, felsefe, genetik bilimi, tıp ve biyolojinin bir araya geldiği Yaşamın Politikası, disiplinlerarası çalışmanın muazzam bir örneğini sunuyor. Sekiz ayrı bölümden oluşan kitapta Rose, genom bilimi, sinir bilimi, farmakoloji ve psiko-farmakolojideki gelişmelerin hayatımıza nasıl etki edeceğine dair, bilimsel verilere dayanan ve spekülasyondan uzak bir analiz ortaya koyuyor. Tıptaki ve genetik bilimindeki gelişmelerin toplum ve siyaset üzerindeki yansımaları, olduğumuzu sandığımız ve olmak istediğimiz kişiler için hayati sonuçlar barındırdığından, Yaşamın Politikası herkes için önemli ve zengin bir kaynak niteliği taşıyor.


Nikolas Rose’un, Ayrıntı Yayınları’nın İnceleme Dizisi kapsamında yayımlanan Yaşamın Politikası – 21. Yüzyılda Biyomedikal, İktidar ve Öznellik adlı kitabını İngilizceden dilimize Akın Emre Pilgir çevirdi.


Tıp alanı yüzyıllar boyunca anormallikleri tedavi etmeyi amaçladı. Bugün gelinen noktada ise normalliğin kendisi tıbbi değişikliklere açılmış durumda. Bedenlerle ve zihinlerle ilgili yeni bir moleküler anlayışla, temel yaşam süreçlerini moleküller, hücreler ve genler düzeyinde manipüle etmek için yeni tekniklerle donatılmış olan tıp, şimdi gözünü insanın tüm yaşam süreçlerini değiştirmeye dikmiş görünüyor. Yaşamın Politikası – 21. Yüzyılda Biyomedikal, İktidar ve Öznellik de tıbbın, insan yaşamının ve biyo-teknolojinin yaygın bir biçimde politikleşmesine yol açan yaşam bilimleri ve biyo-tıptaki son gelişmeleri masaya yatırıyor.


Popüler bilimin abartılı sözlerinden ve sosyal bilimin karamsar çıkarımlarından kaçınan Nikolas Rose, genom bilimi, sinir bilimi, farmakoloji ve psiko-farmakolojideki gelişmeleri ve bunların ırksal politikaları, suçun denetlenme biçimlerini ve psikiyatriyi nasıl etkilediğini inceleyerek çağdaş moleküler biyopolitikayı tüm ayrıntılarıyla analiz ediyor. Rose, biyotıbbın bir iyileştirme pratiğinden hayatın yönetimine nasıl dönüştüğünü, nasıl hastalıklardan çok hastalıklara yatkınlıkları tedavi etmeyi vurgular hale geldiğini, hasta anlayışımızdaki değişimi, yeni tıbbi aktivizm biçimlerinin ortaya çıkışını, biyo-sermayenin yükselişini ve biyo-iktidardaki dönüşümleri ele alıyor. Bu gelişmelerin her biri olduğumuzu sandığımız ve olmak istediğimiz kişiler için hayati sonuçlar barındırdığından, Yaşamın Politikası zengin bir kaynak niteliği taşıyor.


Nikolas Rose, Britanyalı sosyolog ve sosyal teorisyen. Ulusal Avustralya Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde Sosyal Bilimler Araştırma Okulu’nda fahri profesör ve Londra Üniversitesi Akademisi İleri Araştırmalar Enstitüsü’nde fahri profesördür. Ocak 2012’den Nisan 2021’de emekli olana kadar King’s College London’da Küresel Sağlık ve Sosyal Tıp Bölümü’nde sosyoloji profesörlüğü yaptı. İngiliz Akademisi, Kraliyet Sanat Derneği ve Sosyal Bilimler Akademisi üyesi ve Danimarka Kraliyet Bilim ve Edebiyat Akademisi üyesidir. İngiltere›deki Sussex Üniversitesi ve Danimarka’daki Aarhus Üniversitesi›nden fahri doktora derecelerine sahiptir. Our Psychiatric Future: the politics of mental health, (Polity, 2018), Powers of Freedom: Reframing Political Thought (Cambridge University Press, 1999), Inventing Our Selves: Psychology, Power and Personhood (Cambridge University Press, 1996) eserlerinin yazarıdır.YAŞAMIN POLİTİKASI

Nikolas Rose

Ayrıntı Yayınları, 2024

Çeviri: Akın Emre Pilgir Tür: İnceleme

464 s.


Comments


bottom of page