top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara
  • Yazarın fotoğrafıLitera

Mahir Ünsal Eriş ile yazarlar ve okurlar için Arapça ve Farsça bilgisi

Mahir Ünsal Eriş Kulturalitera’da dil ve öykü üzerine verdiği seminer niteliğindeki atölyelere yeni bir çalışmayla devam ediyor: Yazarlar ve Okurlar için Arapça ve Farsça Bilgisi.


Dil organik bir şeydir. Doğar, büyür, kimi zaman evlenir, çocukları olur, hastalanır, yaşlanır ve ölür. Bütün diller benzer süreçlerden geçer. Günümüz Türkçesi de dünyanın tüm dilleri gibi dinamiktir. Günden güne değişir, dönüşür, yeni kelime ve kavramlarla tanıştıkça eskilerini terk eder. Ancak bazı kelime ve kavramların çok eski oldukları halde dilimizde yaşamayı sürdürdüğüne tanık oluruz. Bunun sebebi nedir?

Arapça ve Farsça, özellikle de Türkçenin Arap Alfabesi ile yazıldığı Harf Devrimi öncesi dönemde dilin üzerinde büyük etkileri olmuş iki dil. İlginç olan şu ki, bu üç dilin arasında komşuluk dışında hiçbir ortaklık bulunmuyor. Her biri farklı bir dil ailesinden, farklı topluluklarca konuşulmuş birbirine çok yabancı diller. Ancak bu üç dilin birbiri üzerinde olan etkisi de yadsınamaz. Türkçe ile Farsça arasında ortalama 2000 ortak sözcüğün olduğu varsayılıyor. Sadece kelime dağarcığı ile ilgili bir ortaklıktan da söz edemeyiz üstelik. Her üç dilin birbirinin grameri üzerinde de dikkat çeken etkileri var. Mahir Ünsal Eriş bu çalışmada hem söz varlığı hem de dilbilgisel yapı üzerinde Arapça ve Farsçanın etkileri üzerine yoğunlaşarak, dilimizi, özellikle de eski dilimizi anlamayı kolaylaştırmanın yollarını bulmayı hedefliyor. Arapça ve Farsçanın temel dilbilgisi kuralları ve bunların Türkçe üzerindeki etkisi üzerinden günümüzde ve edebiyatımızda üstlendikleri rolü daha iyi anlamaya çalışıyor. Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat’dan günümüze yazılı edebiyatın dilbilgisel zenginliğini daha derinlemesine idrak ettikçe hem okuma hem de yazma deneyimimize eşsiz alanlar açıyor.


Mahir Ünsal Eriş'in öykülerini topladığı Bangır Bangır Ferdi Çalıyor Evde adlı ilk kitabı 2012 yılında İletişim Yayınları’ndan çıktı. 2013 yılında çıkan Olduğu Kadar Güzeldik adlı ikinci öykü kitabı, 2014 yılında, 60. Sait Faik Öykü Armağanı’na layık görüldü. 2015 tarihinde kaleme aldığı ilk romanı Dünya Bu Kadar (İletişim Yayınları)’ın ardından Öbürküler (Kara Karga Yayınları), Diğerleri (Kara Karga Yayınları), Sarıyaz ve Kara Yarısı (Can Yayınları) adlı kitapları yayımlandı.


Genç yaşlardan beri çevirmenlik yapan Eriş, İspanyolca, İngilizce, Portekizce, Fransızca, İbranice gibi çeşitli dillerden çok sayıda kitap, makale ve öyküyü dilimize kazandırmıştır.


İlk olarak Gümüşlük Akademisi ve Mim Sanat bünyesinde dil ve edebiyat atölyeleri vermeye başlayan Eriş, online ve yüz yüze atölye çalışmalarına Kultura Litera bünyesinde devam ediyor.


Saat ve Yer

4 Aralık 2021

Saat: 21:00 zoom

Kayıt için www.kulturalitera.com

Comments


bottom of page