top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara
  • Yazarın fotoğrafıLitera

Özlem Erben ile Yazarlık Eğitimi "Uygulama Atölyesi" başlıyor

1 Eylül-30 Aralık tarihleri arasında 4 ay boyunca devam edecek olan Yazarlık Atölyesi, “Yaratıcı Yazarlığın Anahtarı”, “Hikayelerin Keşfi” ve “Yeni Metinlerin Yazılması” olmak üzere dört aşamadan oluşuyor.


"Yaratıcı Yazarlığın Sihri: Bu aşama 8 saat bir eğitim programından oluşuyor. Şiir, Sinema, Öykü, Film Senaryosu, Tiyatro Metni gibi farklı disiplinlere ait örnekler üzerinden yaratıcılığın keşfine çıkıyoruz. Böylece çeşitli bakış açılarını birbirine bağlamayı, disiplinler arasında köprü kurmayı, yeni fikirler üretmeyi ve bunları geliştirmeyi öğreniyoruz. İncelediğimiz kurmacaların nasıl oluşturulduğuna yakından bakarak, fikirleri hikâyeye dönüştürme yollarını gözlemliyoruz. Tüm bu çalışmalar içimizdeki yaratıcı potansiyeli açığa çıkarmak için malzeme toplamamıza yardım ediyor.


Hikayelerin keşfi: Bu aşama 8 saat bir Dramaturgi eğitim süreci içerir. Yazılmış kısa oyunları, filmleri, öyküleri çözümleyerek dramatik yapının birimlerini öğreniyor ve oyun, senaryo, öykü yazma yöntemlerini birlikte keşfediyoruz. Bu yolla kurmacaların yapısı hakkında bilgi sahibi oluyoruz ve onları meydana getiren öğelerin her birini yakından inceleme fırsatı yakalıyoruz. Böylece yazmanın inceliklerinin farkına varıyoruz ve kendi metinlerimizin hikayelerini oluşturma potansiyeli kazanıyoruz.


Yeni Metinlerin Üretimi: Toplam 16 saatten oluşan bu aşama önceki aşamalarda öğrendiklerimizle yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Keşfettiğimiz yöntemler üzerinden kendi kurmaca metnimizi yazmaya başlıyoruz. Yazma sürecinde, yazacağımız metnin türünü ve buna göre dramatik yapının birimlerini saptıyoruz. Yazılan her metin, yazarlık grubu içinde okunup, değerlendiriliyor. Gruptan ve eğiticiden alınan geri bildirimler ışığında atölye sürecini tamamlıyoruz.


👥 Katılımcı sayısı 10 kişi ile sınırlıdır.


💻 Katılımcılar Atölye Eğitimlerine Pazartesi ve Perşembe günlerinden birini tercih ederek kayıt yaptırabilir.


📞 Ayrıntılı Bilgi ve Kayıt: 0538 344 16 29 / ozlerben@gmail.com "


Özlem Erben, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Dramatik Yazarlık ve Dramaturgi Ana Sanat Dalından 2018 yılında