top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara
  • Yazarın fotoğrafıLitera

Principia'nın ilk baskısı o kadar da nadir değilmiş!

Yerçekimini keşfederek modern fiziğe ve dünyayı algılamamıza büyük katkı sağlayan Sir Isaac Newton'ın 1687'de yayımlanan başyapıtı Principia'nın ilk baskısının yeni kopyaları bulundu.

1953'te yapılan bir sayım sonucunda, on altı ülkede toplam 189 Principia ilk baskısına ulaşılmış, ve yıllar boyunca ilk baskının toplam 200 adet yapıldığı düşünülmüştü. Hatta bu sebeple, 2016'da yapılan bir müzayedede, bu ilk baskılardan biri 3.7 milyon dolara alıcı bulmuştu.


Caltech arşivindeki, Fransız matematikçi ve doğa felsefecisi Jean-Jacques d'Ortous de Mairan'ın 18. yüzyılda edindiği nüsha


Slovakyalı akademisyen Andrej Svorenčík, on yıl kadar önce, 1953 yılında yapılan sayıma dahil edilmeyen pek çok nüsha olduğunu fark etti. Bunun üzerine Principia nüshalarının peşine düşüp kütüphaneleri ve özel koleksiyonları araştırarak teyit alacak bir ekip oluşturuldu. On yıldır ilk baskıların peşinde koşan ve halihazırda yirmi yedi ülkede 386 nüshaya ulaşan akademisyenlere rehberlik eden bilim tarihi profesörü Mordechai Feingold, kitabın tahminen 750 adet basıldığını düşündüklerini, ve geri kalan nüshaları araştırmaya devam edeceklerini belirtiyor.
留言


bottom of page