top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara
  • Yazarın fotoğrafıLitera

Cemal Süreya'nın çocuklar için yazdığı Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi

Modern şiirimizin öncülerinden Cemal Süreya'nın Çocukça dergisindeki "Aritmetik İyi, Kuşlar Pekiyi" adlı köşesinde, 1984-85 yılları arasında yazdığı on iki yazı bu kitapta bir araya geliyor.

"Bir de, edebiyat hocalarından ayrı hocalar da vardır insanda edebiyat duygusunu uyandıran. Yahut o itiyi ondan gören… Bir Fransızca hocamız vardı. Adını şimdi unuttum, soyadı Bahri… Çok yaşlı bir adamdı. İnhisarlardan emekli olmuş, iyi Fransızca bildiği için Bilecik'te Fransızca hocalığı yapıyordu. O hoca bende etkili olmuş-tur: Eskiyi kurcalaması, ayrıntılara inmesi bakımından… Bir de, benimle edebi şakalar yapması bakımından!


Ben, ilkokula bir yıl geç gittim. Hastaydım… Gittiğim zaman okuma yazmayı, her şeyi biliyordum. Hatta amcam bana, beş sıfırlı rakamlarla matematik yapmayı bile öğretmişti. Bu yüzden, birinci sınıfta, arkadaşlarımla aramızda büyük bir fark vardı. O fark hep devam etti. Bu beni tembel olmaya götürdü. Ama bir yandan da, dışardan okumaya götürdü… "


Çocuklar için yazmak... Yazarsın. Yalnız şunu unutma: Çocuklar her şeyi anlar. Her şeyden söz edebilirsin onlara. Bilgiçlik taslayan şeyler yazma. Daha içten ol. Serüvenlerden, düşlerden söz et. Sözgelimi, lacivert ipek helikopterler uçsun yazılarında. Senin işin, onlarda okuma tadı yaratmaya çalışmak...


Değerli öykücülerimizden Necati Güngör'ün editörlüğüyle hazırlanan kitapta, Güngör'ün Cemal Süreya'yla yaptığı bir söyleşi de yer alıyor. Her yaştan okurun keyifle okuyacağı yazılara, Mustafa Delioğlu'nun özgün çizimleri eşlik ediyor.


Cemal Süreya 1931'de Erzincan'da dünyaya geldi. Haydarpaşa Lisesi'nden sonra Ankara Üniversitesi'nde Maliye ve İktisat Bölümü'nü 1954 yılında bitirdi. İlk şiiri \'Şarkısı-Beyaz\' Mülkiye dergisinde yayımlandı. 1954'te göreve başladığı Maliye Bakanlığı'nda müfettiş yardımcılığı ve müfettişlik yaptı; 1965'te ayrıldığı göreve 1971'de döndü, 1982'de Maliye Tetkik Kurulu'nda başmüfettişlikten emekli oldu. Süreya, modern Türk şiirinin en belirleyici ve yenilikçi akımlarından İkinci Yeni'nin önde gelen isimlerindendir. 1961 yılında Papirüs dergisini kurdu, bu dergi 1981'e kadar aralıklı olarak yayımlandı. Yazarlık hayatı boyunca Oluşum, Pazar Postası, Yeditepe gibi birçok yayında şiirler, yazılar kaleme aldı. Üvercinka (1958) adlı şiir kitabıyla Yeditepe Şiir Ödülü'ne, Göçebe (1966) ile Türk Dil Kurumu Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü. Toplu şiirleri Sevda Sözleri (1984) adıyla yayımlanan Süreya, 1990'da İstanbul'da hayatını kaybetti. Eşi Zuhal Tekkanat'a yazdığı On Üç Günün Mektupları (1990) ölümünden sonra yayımlanmıştır.


ARİTMETİK İYİ KUŞLAR PEKİYİ

Cemal Süreya

Can Çocuk, 2022

Resimleyen: Mustafa Delioğlu

Tür: Öykü

Yaş aralığı: 9, 10, 11 +

64 s.

Yorumlar


bottom of page