top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara
  • Yazarın fotoğrafıLitera

Popülizmi sıradan demokratik siyasetten ayıran nedir?

Ben Halkım'da Nadia Urbinati, popülizmin, lider ile liderin "iyi" ya da "doğru" insanlar olarak tanımladığı kişiler arasındaki doğrudan ilişkiye dayanan yeni bir temsilî hükümet biçimi olarak görülmesi gerektiğini savunuyor.


Popülist liderler, sıradan çoğunluğun çıkarlarına ihanet etmekle suçladıkları aracılara ─özellikle siyasi partilere ve bağımsız medyaya─ ihtiyaç duymadan halkla ve halk adına konuştuğunu iddia ediyor. Ancak Urbinati önemli bir noktaya dikkat çekiyor: Popülist hükümetler diktatör ya da faşist rejimlerden önemli ölçüde ayrılsalar da, gerek liderin iradesine bağımlı olmaları gerekse "iyi" ya da "doğru" olarak kabul edilmeyen insanların çıkarlarını dışlama istekleri anayasal demokrasiyi çökerterek otoriterliğe giden yolu açıyor.

Teorik analizleri, siyasi düşünce tarihini ve güncel olayları bir araya getiren Ben Halkım, popülizmi ve onun demokrasiyle olan ilişkisini özgün ve aydınlatıcı bir biçimde irdeliyor.


Nadia Urbinati, Columbia Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde siyaset teorisi profesörüdür. Modern ve çağdaş siyasal düşünce ile demokratik ve antidemokratik gelenekler üzerine uzmanlaşan Urbinati, Capalbio Uluslararası Ödülü'nü alan Ben Halkım'ın yanı sıra Democracy Disfigured: Opinion, Truth, and the People (Çarpıtılmış Demokrasi: Kanaat, Hakikat ve Halk), The Tyranny of the Moderns (Modernlerin Tiranlığı), Representative Democracy: Principles and Genealogy (Temsilî Demokrasi: İlkeler ve Soybilim) ve demokrasi teorisi alanında en iyi kitap olarak David ve Elaine Spitz Ödülü'nü kazanan Mill on Democracy: From the Athenian Polis to Representative Government (Mill'in Demokrasi Üzerine Düşünceleri: Atina Polis'inden Temsilî Hükümete) adlı kitapların da yazarıdır.


BEN HALKIM

Nadia Urbinati

Tellekt Yayınları, 2022

Çeviri: Büşra Ayoub

Tür: Siyaset Bilimi

336 s.

Comments


bottom of page