top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara
  • Yazarın fotoğrafıLitera

Roma tarihine yön veren imparatorların yaşamları

Suetonius, On İki Caesar’ın Yaşamı adlı yapıtında, Gaius Iulius Caesar’ın ve ardılı princepslerin yaşamlarını, dış görünüşlerini, doğumları ve ölümleri ile ilgili kehanetleri, ailelerini, biyografi yazım türünün geleneğine uyarak belli bir düzen içinde anlatıyor.


Suetonius’un On İki Caesar’ın Yaşamı adlı yapıtı Iulius Caesar’dan Domitianus’un ölümüne dek (MÖ 100 MS 96) Roma tarihine yön veren imparatorların yaşamlarını anlatırken, Roma devletinin yapısı, işleyiş biçimi, toplumun durumu, olaylar ve çeşitli konular hakkında oldukça ayrıntılı bilgi verir. Bu nedenle kitap Eskiçağ Tarihi çalışmalarına büyük bir katkıda bulunuyor. Suetonius, tarih yazımının biçimlenmesinde çok etkili olmuştu. Ardından gelen pek çok yazar onu izlemişti.

Yapıt, Roma devlet yönetiminde Senatus’un etkinliğinin azaldığı bir dönemde yönetimde önemli rol oynayan Gaius Iulius Caesar’ın yaşam öyküsüyle başlar. Suetonius, Gaius Iulius Caesar’ın ve ardılı princepslerin yaşamlarını, dış görünüşlerini, doğumları ve ölümleri ile ilgili kehanetleri, ailelerini, biyografi yazım türünün geleneğine uyarak belli bir düzen içinde anlatıyor. Suetonius’un, üstlendiği kamu görevlerinden ötürü doğrudan edindiği bilgilere dayandırdığı On İki Caesar’ın Yaşamı adlı biyografik yapıtından Roma’daki yönetim değişikliğinin nasıl başladığı ve halkın sosyal yaşamının bundan nasıl etkilendiği hakkında bilgiler edinilebilir.


Gaius Suetonius Tranquillus (69/75 civarı - 130'dan sonra), Suetonius olarak da bilinen, Roma'nın en dikkat çeken tarihçisi ve biyografi yazarıdır.


ON İKİ CAESAR’IN YAŞAMI

Gaius Suetonius Tranquillus

Doğu Batı Yayınları, 2021

Latinceden Çevirenler:

Gül Özaktürk - Ü. Fafo Telatar

494 s.
Comments


bottom of page