top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara
  • Yazarın fotoğrafıLitera

Çok sayıda kadının sözlü tarih anlatılarından alan 11 şairin kolektif çabası

Oraya Kendimi Koydum, az rastlanan belgesel şiir türünde, kaynağını çok sayıda kadının sözlü tarih anlatılarından alan 11 şairin kolektif çabasını içeriyor.

Belgesel şiir (Documentary-Poetics, Docupoetry, Docpo) kavramı bir ışıma, sıçrama olanağı oldu bize. Kamusal olanla özel alanı kesiştiren, buluşturan, her türlü belge, kayıt, duyusal ve görsel malzemeyi de içine alan bir deney alanı. ‘Gerçekliği’ kamusal ve özel olanın kesişim noktasından ‘dolaysız’, ‘yorumsuz’ aktarmayı amaçlayan bir şiir-mekân. Akıp giden zamandan, tarihten an’ları yakalayıp, onları kaybolmaktan kurtarıp kolektif hafızaya emanet ederek. Estetik ilke kadar etik ilkeyi ve kamusal yararı gözeten ses sese sarmaşarak yeni bir dil imkânında buluşmaktı bu. Duyduk o sesleri, seslerimizi onlara kattık. Hikâyeler hikâyelere karıştı. Bir biz birikti burada. Okundukça sesler seslere… Sürgitsin. Aynı ihtimam. Bir arada olmanın kolektif gücü ve neşe çoğalsın diye.”


Şairler:

Anita Sezgener

Asuman Susam

Ece Eldek

E. İrem Az

Mihrap Aydın

Miray Çakıroğlu

Monica Papi

Nur Alan

Petek Sinem Dulun

Selcan Peksan

Sevinç Çalhanoğlu

Kitabın telif geliri şairlerce Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’na bağışlanmıştır.


Asuman Susam İzmir doğumlu. Ege Ünv. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Aynı üniversitenin İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. İlk şiiri Milliyet Sanat dergisinde yayımlandı. O günden beri şiirleri, edebiyat incelemeleri, makaleleri, sinema yazıları çeşitli dergi ve ortak kitaplarda yer almakta. 2016’da ilki sunulan Ruhi Su şiir ödülüne Kemik İnadı kitabıyla değer görüldü.


Şiir: Bir Unutuş Olsun (Piya Kitaplığı) 1995, İhtimal Ki Aşk (Piya Kitaplığı) 2001, Susunca Sen (Şiirden) 2008, Dil Mağarası (Everest) 2012, Plasenta (Everest) 2018


İnceleme: Yangın Yıllarından Nidâ’ya Ahmet Telli Şiiri (Everest) 2010, Toplumsal Bellek ve Belgesel Sinema (Ayrıntı) 2015


ORAYA KENDİMİ KOYDUM

Hazırlayan: Asuman Susam

Everest Yayınları, 2023

Tür: Belgesel Şiir

184 s.

Comments


bottom of page