top of page
 • YouTube
 • IG
 • twitter
 • Facebook
Ara
 • Yazarın fotoğrafıLitera

İstasyon Dergi Öykü Yarışması

''İSTASYON'' dergi tarafından düzenlenen öykü yarışması edebiyatımıza yeni öykücüler kazandırmayı hedefliyor.


Yarışmanın Son Başvuru Tarihi: 01 Ekim 2021

Yarışma Temaları : Cumhuriyet - Adalet - Demokrasi

Yarışmanın Katılım Şekli: e-mail / Posta

Yarışmadaki Kısıtlar: İsteyen herkes katılabilir.Yarışmaya katılım şartları:

 • Öykü Teması: ‘’CUMHURİYET – ADALET – DEMOKRASİ ‘‘dir. Belirlenen tema dışında gönderilen öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • Öykülerin uzunluğu 9.000 karakter ( boşluklu ) / 5 sayfayı (A4 boyutu) geçmeyecek şekilde olacaktır.

 • Yarışmaya katılacak kişiler özgeçmişi ve öyküsünü 12 punto ile Calibri ( Gövde ) karakterinde hazırlayacaktır.

 • Yarışmacılar öyküleriyle birlikte 1 A4 kâğıdını aşmayan özgeçmişlerini büyük zarf içinde aşağıda belirttiğimiz adreslere elden teslim edebilir, kargo ya da e-posta olarak da yarışmaya başvurabilirler.

 • Elden teslim alınan öykülerde teslim tutanağı hazırlanacaktır.

 • Özgeçmişte adayın öncelikli olarak; yaşı, açık adresi, telefon numaraları ve e-posta adreslerini mutlaka yazmaları gerekmektedir. İletişim bilgileri belirtilmeyen öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • Birden fazla kişi tarafından ortak yazılmış öyküler yarışmaya alınmayacaktır.

 • Maltepe Belediyesi yarışmaya katılan eserlerin bedelsiz olarak basım, reklam, tanıtım, her türlü dijital, görsel, yazılı alanlarda yayımlama, yayma, kopyalama, çoğaltma, hakkına sahiptir.

 • Yarışmada ilk üçe giren öykülere ödül verilecektir.

 • Yarışmada jürimiz tarafından seçilecek olan 12 öykü ‘’İSTASYON’ ’dergide yayınlanacaktır.