top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara
  • Yazarın fotoğrafıLitera

İşleyen Kurmaca’nın Temel Atölye dersleri başlıyor

Öykü okuma ve yazma yolculuğunda ilerlemek isteyenler için Fadime Uslu ve Doğuş Sarpkaya tarafından yürütülen İşleyen Kurmaca Temel Atölye dersleri 18 Eylül 2021'de zoom üzerinden online başlıyor.


“İşleyen Kurmaca” nın bu derslerinde, kurmacanın temel öğeleri ve teknik kavramları derinlemesine ele alınacaktır. Metin çözümlemeleri, ders içi yazma egzersizleri, teorinin pratiğe aktarılması için yönlendirici çalışmalar yapılacaktır. Katılımcı arkadaşlarımızın dersler boyunca yazdığı öyküler Fadime Uslu ve Doğuş Sarpkaya tarafından değerlendirilecektir. Öykülerin yayıma hazır hâle gelmesi için önerilerde bulunulacak, arkadaşlarımıza yazma konusunda eşlik ve rehberlik edilecektir.Boccacio, Tahsin Yücel, Ernest Hemingway, Nezihe Meriç, Yılmaz Güney, Bilge Karasu, Tomris Uyar, Sait Faik, Zeyyat Selimoğlu, Virginia Woolf, Cesare Pavese, Ercan Kesal, Kate Chopin, Truman Capote, Orhan Kemal, Leyla Erbil, Henry Miller, Johnny Schemisin, Vladimir Nabokov, Anton Çehov, Behçet Çelik, Donald Bathelme, Edgar Allen Poe, Vüs'at O. Bener gibi edebiyatın usta isimlerinin öykülerinin çözümleneceği derslerde, okuma biçimlerimizin yazma deneyimimize etkisi işlenecektir.


Toplamda on iki hafta olan program dörder haftalık üç kur olarak sürecektir. İlk kur 18 Eylül 2021’de başlayacaktır ve dersler cumartesi günleri 11.00-13.00 arasında Zoom üzerinden online yapılacaktır.


Temel Atölye’de işlenecek konular:


1. KUR: Kurmacanın temel/kurucu ögeleri (4 Hafta)


Kurmaca nedir?

Kurmaca türleri, birbirleriyle ilişkileri ve farkları

Dil

Atmosfer

Zaman

Mekân

Karakter

Hikâye /Olay Örgüsü

Etki

Kurmaca metinde atmosfer nedir?

Atmosfer nasıl kurulur? Zaman-mekân unsurlarıyla atmosfer kurma. Dil atmosferi kurma. Hikâyenin yapısı-anlatım biçimi arasındaki ilişki.

Bu kurda, öykü okuma ile çözümleme çalışmaları ve yazma egzersizleri yapılacaktır.


2. KUR: Kurmacayı harekete geçirmek (4 Hafta) (23 Ekim – 13 Kasım)


Türlerin doğası

Kurucu ögelerin etkinlik alanını geliştirirken hikâyede derinleşme

Zaman/mekân, atmosfer, karakterin hikâyedeki etkiyle mesafesi


Kurmacanın matematik doğası:

Kurgu nedir? Kurgu türleri

Hikâyenin yapısı ile kurgu türü arasındaki ilişki


Kurmacanın Kahramanları

Anlatıcı

Hikâyesi anlatılanlar

Bakış türleri

Anlatıcının bakış açısı


İlk kurda başladığımız çalışmaları ilerletiyoruz. Derste yaptığımız yazma egzersizlerinin yanı sıra yönlendirici çalışmalarla tekniğin uygulanmasını, katılımcı arkadaşlarımızın yazdığı öykülerin yayımlanabilir hâle gelmesini hedefliyoruz.


3. KUR: Kurmacada İnce İşçilik (4 Hafta) (27 Kasım – 18 Aralık)


Temel ve yardımcı ögelerin pratikteki işleyişi


Hikâyede kırılma anı /aydınlanma anları

Maddi ayrıntıların doğası: Nesneler, semboller

Nesneler, semboller, temsillerle anlam örüntüsü oluşturma

Kurmaca metinlerde gizli, açık, örtük bilgi

Bilgilerin işlenmesi

İnce işçilik

Kurmaca metinleri hangi kriterlerle değerlendiririz?

Kendi eserimizi nasıl değerlendirebiliriz?

Başkasının metnini değerlendirirken neye dikkat ederiz?


Bu kurda, ders konularının yanı sıra öykü yazımına yoğunlaşacağız. Katılımcı arkadaşlarımızın her hafta yapılan yönlendirmelere göre bir metin kaleme almasını hedefliyoruz. Bu etapta da yazılan öykülerin yayımlanabilir hâle gelmesini hedefliyoruz.


Kayıt ve detaylı bilgi için WhatsApp: 0555 4892333.


Comentarios


bottom of page