top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara

Şimdi Canavarlar Zamanı

Ertürk Akşun’un kaleme aldığı Şimdi Canavarlar Zamanı, dünyanın aşırı özgürlüklerle nasıl canavarlaştırıldığının ve yeni bir dünya savaşına ne şekilde sürüklenmekte olduğunun ipuçlarını bulmaya çalışıyor.3. Dünya Savaşı’nın eşiğinde yeni ortaçağ, yeni emperyalizm, yeni mafya düzeni…


Yaşanabilir, eşit bir dünya kurmak ve geleceği öngörmek adına bugünü anlamak ve yarının bize neler getireceği üzerine kafa yormamız gerekir diyen yazar Ertürk Akşun, bugünü şu şekilde tanımlıyor: “Doğanın bilinçli bir şekilde yok edildiği, insanların yaşam amaçlarını yitirdiği, değişen ve anlamakta zorlandığımız ahlak değerleri, akılcılığın ve aydınlanmanın tüm kazanımlarının tek tek ortadan kalktığı, eşitsizlik ve sömürünün artması ile sahtekârlığın yüceltildiği bir dünya...”


Çürüme, yozlaşma, aklın yitimi, gericileşme ve cemaatleşmenin tüm dünyayı “Yeni Ortaçağ” karanlığına sürüklediğinden bahseden yazar bugün geldiğimiz noktaya gelinen yolu bilmeden geri dönüşün de mümkün olmadığının altını çiziyor ve ekliyor “bu bir hatırlatma kitabıdır.”


Yazar, ortak akıldan ve büyük tartışmalardan doğan düşüncelerin sosyalizmin çözülme süreci sonrası kendisine yeni tartışma alanları yaratamadığı eleştirisi ile boşluğu doldurmanın başarılı talipleri neoliberallerin bizi felsefi anlamda nasıl çürüttüğünün, aydınlanma fikrine nasıl cepheden savaş açtığının, insan ahlakını nasıl erozyona uğrattığının altını çiziyor.


Okura, neoliberalizmin çocukları olarak nitelendirdiği, “Yeni Ortaçağ”, “Küreselleşme”, Ulus Devletlerin Yıkılışı”, “Yeni Mafya Düzeni”, “Yeni Emperyalizm”, “Yeni Faşizm” konularında anlaşılır bir rehber sunan Akşun, yeni düzenin ideolojik aygıtları “Demokrasi” “Ütopyanın Yok Oluşu” “Sivil Toplum Kavramı” konularını da ustalıkla ele alıyor.


Ertürk Akşun’un kaleme aldığı “Şimdi Canavarlar Zamanı” Destek Yayınları etiketiyle kitabevlerinde…


Arka Kapak Yazısı:

Samir Amin “Eşitlik olmadan özgürlük vahşettir!” der. Sınırsız özgürlük vaadiyle yola çıkan neoliberalizm, öylesine büyük eşitsizlikler yarattı ki sonunda vahşet kaçınılmaz oldu.


Sırada çok daha büyük bir vahşet var:

Yeni dünya savaşı...


Neoliberalizmin ortaya çıkardığı olguların enine boyuna incelendiği bu kitap pek çok soruyu ortaya attığı gibi cevaplarının da peşinden gidiyor.


· Ütopyadan, distopyaya nasıl geçildi?

· Demokrasi kavramı nasıl tabulaştırıldı?

· Sivil toplum kuruluşları aracılığıyla örgütlenmeye nasıl ket vuruldu, birçok ülkede renkli devrimlerin yolu nasıl açıldı?

· Bireyin özgürleşmesi, herkesin hakikatinin kendine olduğu fikri ve içeriğin değersizleşmesi olarak postmodernizm, yeni bir ortaçağ mı yarattı?

· Ulusal devletin ortadan kalkmasıyla birlikte baş gösteren yeni mafya düzeninin toplumsal, kültürel ve ekonomik bedelleri ne olur?

· Üçüncü dünya ülkelerinin yağmalanması, yeni faşizmi mi doğurmuştur?ŞİMDİ CANAVARLAR ZAMANI

Ertürk Akşun

Destek Yayınları, 2024

Tür: Araştırma

272 s.


Comments


bottom of page