top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara
  • Yazarın fotoğrafıLitera

Töre Sivrioğlu ve Mahir Ünsal Eriş ile Sanat Tarihi Atölyesi

Mahir Ünsal Eriş ve Töre Sivrioğlu başlangıçtan günümüze sanatın yolculuğunu anlatıyorlar. KulturaLitera için hazırladıkları bu özel çalışma üç dersten oluşuyor.İnsanlığın iki milyon yılı bulan öyküsünde "sanat" diyebileceğimiz olgu 100 bin yıldan geriye gitmiyor. Bu haliyle dahi sanatın tanımını yapmak onu zanaattan ve dinsel simgelerden ayırmak oldukça zor. Ama yine de zanaatların ve dinsel simgelerin içinde on binlerce yıl önce bile bu nesnelerde bir 'estetik' kaygının var olduğu yadsınamaz. Arkeoloji bu kaygının nesnel izlerini ortaya çıkarmada, sanat tarihi ise yorumlama konusunda tatlı bir rekabet içinde. Bu atölye çalışmamızda Arkeolog ve tarihçi Töre Sivrioğlu ile arkeolog, yazar ve çevirmen Mahir Ünsal Eriş neyin sanat olarak görülebileceği tartışmasından başlayarak plastik sanatların mimarinin, görsel ve işitsel sanatların çeşitli türlerinin evrimini tartışıyor. Bu türlerin kendi çağlarının ideolojisinden, inançlarından ne ölçüde etkilediğine bu etkiler sonucu nasıl geliştiğine mercek tutuyorlar.


Sanatın hayatı ve insanı dönüştürücü gücüyle ilgilenen, yeni okuma ve çalışma imkanlarıyla buluşmak, nereden başlayacağım sorusunun cevabını bulmak isteyen herkes Sanat Tarihi Atölyesi’ne katılabilir.


Çalışmada başlangıç, orta ve ileri seviyede okuma önerilerine de ayrıca yer verilecek ve isteyenler katılım sertifikası alabileceklerdir.


KulturaLitera’nın bütün online atölye çalışmalarından zoom kaydı alınır, gününde ve saatinde çalışmaya katılamayan tüm katılımcılarla ders bitiminde paylaşılır.

Çalışmamızın dört oturumu da Türkiye saati ile 20.00'da başlayacaktır.


Ücret hakkında bilgilendirme:

Dört ders toplam katılım ücreti 45 Gbp /1109 TL karşılığıdır. Bilet fiyatlarımız sitemizde pound değeri üzerinden ilan edilmiş görünmektedir ancak bankanız bu ücreti sizden o günkü kur üzerinden TL olarak tahsil edecektir.


Sanat Tarihi Atölyesi Program:


Birinci Oturum: 04 Haziran 2023 Pazar TR saati ile 20.00-23.00

Sanat nedir? Sanat neyi temsil eder? Sanat Sapiensle mi doğdu? Sanat tarihi ve arkeoloji konuya nasıl bakıyor? Mağara sanatının arkasında hangi zihin vardı? Avcı-toplayıcılıktan tarıma geçişle sanat nasıl değişti? Uygarlık sanatı nasıl şekillendirdi? Matematik ve geometri sanatı nasıl biçimlendirdi? Mezopotamya'da ve Mısır'da sanat nasıl gelişti? Şematizm neden sanata hakim oldu? Doğuda sanatla zanaat, din ve sanat ayrıştı mı? Mezopotamya ve Mısırda sanatta birey var mı? Hindistan ve Doğu Asya'da sanat nasıl gelişti?


İkinci Oturum: 11 Haziran 2023 Pazar TR saati ile 20.00-23.00

Yunan sanatının farkı. Doğu geleneğinden kopuş. Yunan sanatında devinim ve değişim. Yunan estetiği, sanatta bireyselliğin doğuşu. Gerçekçiliğin doğuşu. Roma sanatının orijinalliği meselesi. Sanatta şematikleşme. Hristiyan ruhunun sanata etkisi. İbranilerde ve Hristiyanlarda tasvir karşıtlığı. Bizans'ın büyüsü, İslam sanatı, şematizm ve gerçekçilikten kaçış, arabesk motifler.


Üçüncü Oturum: 18 Haziran 2023 Pazar TR saati ile 20.00-23.00

Ortaçağ Avrupasında sanat. Eski dünyanın keşfi, Yunan ve Romanın geri dönüşü. Şematizmin reddi ve gerçekçiliğe geri dönüş. Rönesans'ın şafağı, perspektifin doğuşu, sanatın zanaattan kopuşu, burjuva sınıfının sanatın şekillenmesinde oynadığı rol. Barok dönem ve modern sanata doğru. Bilimsel devrimlerin sanata etkisi. Devrimler çağında sanat.Dr. Ulaş Töre Sivrioğlu: 2001 yılında Ege Üniversitesi Arkeoloji bölümünden mezun oldu. 2005’te Dionysos Kültü üzerine Yüksek Lisans tezi hazırlayarak YL derecesi aldı. 2012 ‘de Tek parti Döneminde Sümer-Hitit Araştırmaları başlıklı tezi ile Celal Bayar Üniversitesi Tarih bölümünde Doktorasını tamamladı. Öğrencilik hayatı ve sonrasında çok sayıda arkeolojik kazı projesine katıldı. Mersin Kilisetepe, Erzurum Bulamaç Höyük ve Batman Çemialo’da, Hitt, Parth ve Bizans dönemi yerleşimlerinde çalıştı. Suriye, İran, Afganistan gibi ülkelere giderek Persler, Sasaniler, Kuşanlar gibi medeniyetleri üzerine saha çalışmalarına katıldı. İslam Sanatı, eski İran dilleri ve Zerdüştlük üzerine bilimsel makaleler ve kitaplar yayınladı. Bizans, İran ve İslam tarihi/sanatı ve mitolojisi üzerine çalışmalar yapmaya devam etmektedir.


Avesta Dili ve Etimolojik Sözlüğü, Avesta Yayınları 2015

Uygarlık Tarihi, Kriter Yayınları,2017

Afganistan Tarihi, Kalkedon Yayınları, 2017

İslam Sanatında Antik Figürler, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2018

Medeniyetlerin Şafağı Akdeniz'in Öyküsü, Epsilon Yayınları 2022Mahir Ünsal Eriş: Öykülerini topladığı Bangır Bangır Ferdi Çalıyor Evde adlı ilk kitabı 2012 yılında İletişim Yayınları’ndan çıktı. 2013 yılında çıkan Olduğu Kadar Güzeldik adlı ikinci öykü kitabı, 2014 yılında, 60. Sait Faik Öykü Armağanı’na layık görüldü. 2015 tarihinde kaleme aldığı ilk romanı Dünya Bu Kadar (Can Yayınları)’ın ardından Öbürküler (Kara Karga Yayınları) Diğerleri (Kara Karga Yayınları), Sarıyaz ve Kara Yarısı, Gaip (Mundi Yayınları) adlı kitapları yayımlandı.

Arkeoloji ve tarih eğitimi alan ve genç yaşlardan beri çevirmenlik yapan Eriş, İspanyolca, İngilizce, İtalyanca, Portekizce, Fransızca, İbranice gibi çeşitli dillerden çok sayıda kitap, makale ve öyküyü dilimize kazandırmıştır.


İlk olarak Gümüşlük Akademisi ve Mim Sanat bünyesinde dil ve edebiyat atölyeleri vermeye başlayan Mahir Ünsal Eriş, online ve yüz yüze atölye çalışmalarına Kultura Litera bünyesinde devam etmektedir.


Comments


bottom of page