top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara

Cehaletten Kurtulma Sanatı – Ne Nedir?

Bilim insanı Prof. Dr. Celâl Şengör’ün cehaletle savaşı hız kesmeden devam ediyor. Atatürk’ten Einstein’a, Carl Sagan’dan Evliya Çelebi’ye alanında çığır açan birbirinden önemli isimlere yer verdiği çok satan kitabı Cehaletten Kurtulma Sanatı- Kim Kimdir? kitabının ardından Şengör, şimdi de Cehaletten Kurtulma Sanatı- Ne Nedir? ile okuruyla buluştu. 



İnsan yaşamının anlamını çevresini anlamakta bulan bilim insanı Prof. Dr. Celâl Şengör, “Cehaletten Kurtulma Sanatı-Ne Nedir?” kitabında okuyucuları, çevrelerindeki olayları ve nesneleri görmeye, kaydetmeye ve anlamaya davet ediyor. Kayıt tutmak, medeniyetin ilk şartıdır diyen bilim insanı, kayda alınmayan tanıklıkların insan yaşamına katkı sunamayacağı gibi insanlık hafızasında da ziyan olacağını ve toplumların ilerlemesine fayda sunamayacağını savunuyor.


Şengör, kitabında medeniyetin gelişim sürecini kayıt tutma alışkanlığının evrimi üzerinden inceleyerek, insanoğlunun çevresini anlama çabasının bu andan itibaren hız kazandığını, öncelikle dogmalar ardından varsayımlar ve nihayet bilimin bu çabanın meyvesi olduğunu ifade ediyor. 



Dünyadaki açlık ve yoksulluğun, aptallığın ve cehaletin bir ürünü olduğunun altını çizen yazar, bilimi işaret ederek bilimde ileri gitmiş toplumların daha müreffeh yaşadıklarına dikkat çekerken okura hürriyetin ve bilimsel düşüncenin önemini bir kez daha hatırlatıyor.


Prof. Dr. Celâl Şengör’ün kaleme aldığı “Cehaletten Kurtulma Sanatı- Ne Nedir?” kitabı,  tarihsel süreçler ve bilimsel düşüncenin gelişimi üzerine düşündürücü ve bilgilendirici bir yolculuk sunarken eleştirel düşüncenin kapılarını aralıyor ve okuyucuları cehaletten kurtulma yolunda önemli bir adım atmaya davet ediyor.


"… Seçilmiş cehalet içinde mutlak bilgiyi savunan, değer yargılarından vazgeçemeyen ve bunun farkında olmayan kitle, bugünkü durumun yegâne sorumlusudur. Bu kitleyle çatışmaya girmek, sonu olmayan bir mücadelenin içinde debelenmekten farksızdır. Bunun için cehalet içinde yaşamak istemeyen kitle içinde kimisi çareyi kendini kapalı kapılar ardına gizlemekte bulurken kimisi de bu cehaletle yaşamaktan kurtulmak için çaba sarf eder. Bu, yılgınlıkla sonuçlanmadığı sürece hakiki ve desteklenmesi gereken, takdir ettiğim bir çabadır…"


Ali Mehmet Celâl Şengör (d. 24 Mart 1955, İstanbul), Türk akademisyen, bilim insanı ve yer bilimcidir. Yapısal yer bilimi ve tektonik dallarındaki çalışmaları ile tanınır. Şerit kıtaların dağ kuşaklarının yapısına etkisini ortaya koymuş ve Kimmer Kıtası adını verdiği bir şerit kıta keşfetmiştir.


ABD Ulusal Bilimler Akademisi, Amerikan Felsefe Topluluğu, Rus Bilimler Akademisi ve Sırp Bilimler ve Sanatlar Akademisi üyesidir. Mehmet Fuad Köprülü'den sonra Rus Bilimler Akademisi'ne seçilmiş ikinci Türk profesördür. 2010 yılında, Alman Jeoloji Derneği tarafından Gustav Steinmann Madalyası'na layık görülmüştür. Fransa, Birleşik Krallık, Avusturya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde misafir öğretim üyesi olarak çalışmalarda bulunan Şengör, 1988 yılında Neuchâtel Üniversitesi Fen Fakültesinden şeref bilim doktoru unvanına sahip oldu. 1990 yılında Avrupa Akademisi'ne kabul edilen Şengör, aynı yıl Avusturya Jeoloji Servisi muhabir üyesi, 1991'de ise Avusturya Jeoloji Derneği şeref üyesi oldu. Yine 1991'de Kültür Bakanlığının Bilgi Çağı Ödülü'nü kazandı. 1992'de İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Genel Jeoloji Ana Bilim dalında profesörlüğe yükseldi. Şengör, 2022 yılında İstanbul Teknik Üniversitesinden emekliye ayrıldı.


CEHALETTEN KURTULMA SANATI – NE NEDİR?

A. M. Celâl Şengör

Masa Kitap, 2024

Tür: Deneme

186 s.

Comments


bottom of page