top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara

III. Dünya Savaşı'nın eşiğinde canavarların -Neoliberallerin- zamanı

Serkan Parlak, Ertürk Akşun’un kaleme aldığı Şimdi Canavarlar Zamanı üzerine yazdı: "Ertürk Akşun, kitabında, tarih, felsefe, sosyoloji, psikoloji, siyaset bilim ve ekonomi disiplinlerindeki uzmanların daha derinlikli yanıtlar üretebileceği sorulara yalın, özlü, akıcı ve duru yanıtlar arıyor."Ertürk Akşun’un kaleme aldığı Şimdi Canavarlar Zamanı'nın girişinde: “Amacım, dünyayı anlamaya çalışan ve yeni bir dünya özlemi çeken, sorgulayan insanlara derli toplu bir kitap sunmak ve birlikte yeniden düşünmeye başlamak,” diyor.


Sol geleneğe yapılan olumlu-olumsuz bütün katkılara saygı duyarak yazılmış, alıntılar ve etkilenmelerle kurgulanmış, tekrarların daha iyi anlaşılsın diye yer aldığı, bir tür yeniden başlangıç kılavuzu var elimizde. Neoliberal ideolojinin başarı ve fark edilme dayatmalarına bir tür tepki bu; çünkü yazmaya, konuşmaya, tartışmaya ve harekete geçmeye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var.    


“Ütopyadan distopyaya nasıl geçildi? Demokrasi kavramı nasıl tabulaştırıldı? Sivil toplum kuruluşları aracılığıyla örgütlenmeye nasıl ket vuruldu, birçok ülkede renkli devrimlerin önü nasıl açıldı? Bireyin özgürleşmesi, herkesin hakikatinin kendine olduğu fikri ve içeriğin değersizleşmesi olarak postmodernizm, yeni bir ortaçağ mı yarattı? Ulusal devletin ortadan kalkmasıyla birlikte baş gösteren yeni mafya düzeninin toplumsal, kültürel ve ekonomik bedelleri ne olur? Üçüncü Dünya ülkelerinin yağmalanması, yeni bir tür faşizm mi doğurdu?” soruları üzerinden Ertürk Akşun zorlu bir işe girişiyor aslında.


Tarih, felsefe, sosyoloji, psikoloji, siyaset bilim ve ekonomi disiplinlerindeki uzmanların daha derinlikli yanıtlar üretebileceği sorulara yalın, özlü, akıcı ve duru yanıtlar arıyor. Temel derdi bu yakıcı sorular üzerinden harekete geçmek, tartışmalar başlatmak, yeni iletişim kanalları açmak ve her halükarda taş üstüne taş koymak. 


Dünya ve Türkiye özelinde depremler, iklim krizi kaynaklı salgın, sel ve yangınlar, hibrit savaşlar, ırkçılık, neofaşist partilerin yükselişe geçmesi, göçler, temel eşitsizlikler ve yoksulluk politikaları, Çin-Tayvan-ABD üçgenindeki bitmek bilmeyen krizler yeni bir dünya savaşının olma ihtimalini güçlendiriyor.  Akşun’a göre dünyadaki sorunların temel nedeni neoliberal ideoloji ki üst yapısını postmodernizm, gerçekçilikten uzaklaşma ve narsisizm oluşturuyor. Kısa bir modern dünya tarihi turu yapıyoruz öncelikle.


Kitabın “teori” başlıklı ilk bölümü“Yeni Ortaçağ” kavramlaştırmasına ayrılıyor. Akşun, yeni kavramını eskinin devamı, şekil değiştirmiş ancak özünü koruyan yeni bir durum olarak el aldığını ve negatif anlam taşıdığını özellikle belirtiyor. Bu bölüm neoliberalizm kaynaklı küreselleşme, yeni faşizm ve yeni mafya düzeni maddeleriyle geliştiriliyor. “İdeoloji” başlıklı ikinci bölümde ise neoliberalizmin ideolojik aygıtları olarak demokrasi, sivil toplum hareketleri, soldaki güç birliği ve ütopyadan distopyaya değişen dünya düzeni ele alınıyor. Kapanış ise “Yeni Dünya Savaşı” ile yapılıyor.


Sonuç olarak alıntı (Yalçın Küçük, Samir Amin, Eric Hobsbawm, Richard Sennett, Merdan Yanardağ, Orhan Gökdemir, Byung-Chul Han, Louis, Althusser, Alain Badiou, Vijay Prashad… ) tekrar, genelleme, özetleme ve yorumlardan hareketle kurgulanan “Şimdi Canavarlar Zamanı’nda Ertürk Akşun dünyanın aşırı özgürlüklerle nasıl canavarlaştırıldığının ve yeni bir dünya savaşına ne şekilde sürüklenmekte olduğunun” ipuçlarını bulmaya ve konuyu tartışmaya açmaya çalışıyor. Şimdi söz okurlarda…


ŞİMDİ CANAVARLAR ZAMANI

Ertürk Akşun

Destek Yayınları, 2024

Tür: Araştırma

272 s.

Commenti


bottom of page