top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara
  • Yazarın fotoğrafıLitera

‘Öteki’ seri katillerin gerçek hikayeleri

Burak Soyer, Mitzi Szereto’nun Seri Katiller adlı kitabı üzerine yazdı: "Szereto’nun Seri Katiller kitabını diğerlerinden ayıran en önemli özellik, ‘ünlü’ seri katiller parantezinin dışında kalanlara yer vermesi ve bu kişilerin gerçek hikayelerinin her biri işinin ehli on altı suç yazarının elinden çıkmış olması."


Burak Soyer


Mitzi Szereto’nun yazdığı Seri Katiller kitabı, bugüne dek seri katillerle ilgili yazılmış kitaplardan birkaç şekilde ayrılıyor. Bunların başında kitabın konu ettiği ‘kahramanların’ ‘ünsüz isimler’ olmaları gelirken, diğeri de kitaptaki on altı suç, dolayısıyla suçlu hikayesinin her birinin birer yazarın elinden çıkmasıyla, kitap, klasik bir araştırma çalışmasının ötesine taşınıp edebi bir metin olarak okurun önüne geliyor.“Seri katiller. Manşetlerde yer alırlar. Kâbusunuz olurlar. Evden çıkmaya korkarsınız. Yine de istatistiklere göre, tamamen yabancı biri yerine tanıdığınız biri tarafından öldürülmeniz daha olasıdır. Cinayet bir yabancı tarafından işlendiğinde, neden çoğunlukla hırsızlıktır. Ama seri katiller farklı varlıklardır. Hiç beklenmedik jokerlerdir. Bir kere değil defalarca hedef alıp öldüren, yakalanana, ölene ya da bıkana kadar aynı dehşet verici örüntüyü takip eden bu yırtıcı hayvanlar kimlerdir? Doğuştan mı böyledirler, yetiştirilişleri yüzünden mi böyle olmuşlardır? Bu öldürme arzusunu tetikleyen bir şey mi olmuştur, yoksa can yakmak ve yok etmek doğuştan içlerine mi işemiştir? Onları yolda çıkaran toplum mudur, yoksa sadece öldürmekten heyecan mı duyarlar? Bu kalıplardan birine, bazı vakalarda da birkaçına birden uyan seri katil örnekleri bulabiliriz.” Amerikalı yazar Mitzi Szereto’nun Say Yayınları’ndan çıkan ‘En Çarpıcı Gerçek Suç Öyküleri’ alt başlığıyla yayınlanan Seri Katiller kitabının giriş bölümüne yazdığı bu cümleler aslında birçok insanı nedeni tam bilinmeyen bir şekilde kendine çeken, tüm dünyada ‘alıcısı çok olan’ seri katiller hakkında yapılmış tespitler için genelin dışında bir şey söylemiyor. Zaten şu ana kadar seri katiller hakkında yapılmış, sayısı hiç de az olmayan yazılı ve görsel çalışmalar da aşağı yukarı Szereto’nun sorduğu bu sorulara verilen cevaplardan oluşuyordu. Bu çalışmaların ‘kahramanları’ da seri katillere ilgi duyan hemen hemen herkesin bildiği isimlerin hayatlarına odaklanıyordu. Aklımıza ilk gelenler: Ted Bundy, Pedro Lopez Monsalve, Herold Shipman, Elizabeth Bathory… Ancak Szereto’nun Seri Katiller kitabını diğerlerinden ayıran en önemli özellik, ‘ünlü’ seri katiller parantezinin dışında kalanlara yer vermesi ve bu kişilerin gerçek hikayelerinin her biri işinin ehli on altı suç yazarının elinden çıkmış olması. Bu on altı yazar içinde bazıları, seri katillerle bizzat karşılaşmış ve onlarla görüşme imkanı bulup röportaj bile yapmış, bazıları da kapsamlı araştırmalar ve deneyimler sonucu ‘meşhur olamamış’ seri katillerin hikayesini yazmış.


Yazarların, kitapta yazdıkları bölümlere, seri katillerin içinde yaşadıkları dönemde, yer aldıkları toplumun ekonomik, sosyolojik durumuyla ilgili tespitleri eklemesi, Mitzi Szereto’nun girişte yazdığı ve uzmanların suç-toplum incelemelerinde başat rolü oynayan mevcut toplumsal koşulların suçu ne denli tetiklediğini kendisi görmesi açısından okurun önüne somut veriler koyuyor. Hikayelerin gerçek birer ‘suç yazarının’ kaleminden satırlara dökülmesi ise Seri Katiller kitabını bir inceleme-araştırma çalışmasının ötesine geçirip ‘edebi metinlere’ dönüşmesini sağlıyor ve okuru ‘ajans bülten’lerinden kurtarıp gayet derli toplu gerçek öykülerin içine bırakıyor.


Hepsi birbirinden farklı on altı hikayeyi buraya yazmak zor. İçinden seçme yapmak da zor zira kitapta anlatılanlar polis tutanaklarından ‘takla attırılarak’ oluşturulmuş içeriklere sahip değiller. Evet, tarih, katilin karakteristik özellikleri, mekan, zaman, maktullerin benzerliği gibi alışılageldik seri katil kitaplarının konu ettiği öğeleri taşıyorlar ama bunlar olmadan kitabın öznesi hakkında fikir yürütmenin zaten imkanı yok. Bu yüzden okura kitap hakkında çok açık vermeden Seri Katiller kitabının gerçek ‘öyküler’in yer aldığı bir inceleme çalışması olduğunu yineleyip gerisini meraklıların hevesine bırakalım.


SERİ KATİLLER - EN ÇARPICI GERÇEK SUÇ ÖYKÜLERİ

Mitzi Szereto

Say Yayınları, 2021

Çeviri: Nurdan Soysal

304 s.

Comentarios


bottom of page