top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara
  • Yazarın fotoğrafıLitera

Hegel, Kant, Foucault gibi birçok önemli düşünürün rehberliğinde savaş meselesi

Savaş Ontolojisi, sosyoloji ve felsefe literatürünün en önemli kalemlerinden Akay’ın Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde 2018-2019’da verdiği aynı başlıklı dersin notlarından oluşuyor.


Teorik olarak tarihin verdiği anlatılardan yola çıkarak savaş meselesini ele alan ve günümüzdeki haliyle kıyaslayan Prof. Dr. Ali Akay, kitapta kullandığı konuşma diliyle de okurlara masalsı bir anlatı sunuyor.

Savaş Ontolojisi, MSGSÜ Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Akay’ın Ayrıntı Yayınları’ndan, Foucault’nun Deliliğin Tarihi kitabının ilk bölümünden yola çıkarak kaleme aldığı Delilik Gemisi kitabının ardından çıkan ikinci kitabı. Ontolojinin, varlığın düşünülebilirliği olduğunu ifade eden Akay, Schola Ayrıntı Dizisi’den çıkan Savaş Ontolojisi’nde Hegel, Kant, Foucault gibi birçok önemli düşünürün rehberliğinde savaş meselesini ele alırken kitabın ikinci kısmında ise daha çok Carl Schmitt üzerine odaklanıyor.


Bu dersleri vermeye başladığımda savaş daha ufukta yoktu. Ancak, Rusya’nın Doğu

Avrupa içinde yer alan Ukrayna’ya 24 Şubat 2022’de savaş açmasıyla savaş gerçek olarak çıktı karşımıza. Sanki Nazilerden arınacaktı bu ülke. Halbuki saldırılan ülkelerde milli duygular her seferinde biraz daha yükselmekteydi. Paralı askerlere (Wagner Grubu) ihtiyaç, eski savaşlarda olduğu gibi sürmekte.


İkinci Dünya Savaşı “artık savaş olmayacak” hissiyle sonlanmıştı. Ama o günden bugüne dünyada, Avrupa’da daha az görünse de, savaştan bir türlü çıkamadık. 1945’ten beri Batılı devletler, bağımsızlık mücadelesi veren ülkelere karşı hiç savaş kazanamadı. Bu bile günümüzde savaşın milli bir dava olduğunu azımsanamayacak kadar güçlü bir şekilde göstermekte. Eski Kraliyet Avrupa’sında savaşlar milli ordularla veya milislerle değil, profesyonel savaşçılarla yapılmaktaydı. Ordunun milliyeti yoktu; paralı askerler gibi savaşa giden insanlar vardı, İspanya İç Savaşı’nda olduğu gibi veya bugünkü savaşlarda göründüğü gibi. Milli nitelikli savaşlardan uzaklaşmaya başlayan dinî veya ideolojik savaşlar 1990’larda parçalanan Yugoslavya’nın içinde etnik ve dinî savaşlara dönüşmüş, 2001 sonrasındaysa, “İkiz Kuleler”in yıkılmasıyla birlikte dinî bir terim olan “kötülük ekseni”yle başka bir savaş başlamıştı.


Eski Yunan’dan Kraliyet Avrupa’sına, Napoléon savaşlarıyla Hegel’den Schmitt’in “toprağın nomosu”na kadar bugün varlık sorunu olarak savaş ontolojik bir karakter taşımaktadır.


1976-1990 yılları arasında Paris VIII Üniversitesi’nde Sosyoloji, Felsefe ve Siyaset Bilimi okuyan Ali Akay, 1990 yılından beri İstanbul’da, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir. Aynı üniversitenin Resim Bölümü’nde 1992 yılından beri doktora dersi vermeyi sürdürmektedir. 1980’li yılların sonu ve 1990’lı yılların başlarında Deleuze ve Guattari’den çeviriler yapmıştır. Felsefe ve sosyoloji çalışmalarının yanı sıra, çağdaş sanat ortamında 1990’lı yılların başından beri sergiler düzenlemekte, yazılar yazmakta ve kitaplar yayımlamaktadır.


Ali Akay, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi dışında, Berlin’de Humboldt Üniversitesi’nde, Fransa’da INHA (Sanat Tarihi Milli Enstitüsü), Paris VIII Üniversitesi, Sorbonne Üniversitesi ve Amerika’da Columbia Üniversitesi’nde çalışmıştır. Paris’te Jeu de Paume Müzesi’nde Exilocrates adı altında tüm seneyi kapsayan seminerler dizisi yapmıştır.


Postmodernizmin ABC’si (Say Yay.), Birleşmeyen Sentez (Yapı Kredi Yay.), Sanat Tarihi: Sıradışı Bir Disiplin (Yapı Kredi Yay.), Sanatın Gramları (Bağlam Yay.), Siyaset Bir Düşünce Alanıdır (Dedalus Yay.), Armağan; Tekil Düşünce ve M. Foucault’da İktidar ve Direnme Odakları; Seza Paker: Refleksif Akışkanlıklar; Sanat Bizi Seviyor; Felsefe Yazıları (Doğu Batı Yay.), Félix Guattari: Öznellik Alanları; Minör Politika (Otonom Yay.), Kulakdavulunun Eğrisi; Konu-m-lar (Belge Yay.) kitaplarının yazarı ve İstanbul (Autrement Pres), Placing Turkey on the Map of Europe (Boğaziçi University Press), Postmodernisme et apres? (Editions Kimé), Model Türkei (Wallstein Verlag), Unleashed (Time and Hudson) adlı kolektif kitapların yazarlarındandır. 1992 yılında Toplumbilim dergisini kurmuş ve 2011 yılına kadar bu dergiyi yayımlamayı sürdürmüştür. 2011 yılında, şu anda devam etmekte olan Teorik Bakış dergisini kurmuştur. 2003-2005 yılları arasında da Plato adlı çağdaş sanat dergisinin ortak kuruculuğunu üstlenmiştir. Türkiye’de ve yurt dışında pek çok serginin küratörlüğünü yapmıştır.


SAVAŞ ONTOLOJİSİ

Ali Akay

Ayrıntı Yayınları, 2023

240 s.

Commentaires


bottom of page