top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara
  • Yazarın fotoğrafıLitera

Ulaş Töre Sivrioğlu ile Mitoloji Atölyesi başlıyor

KulturaLitera'nın düzenlediği Dr. Ulaş Töre Sivrioğlu ile Mitoloji Atölyesi 26 Ekim 2022 Çarşamba başlıyor. Roman yazmaktan resim yapmaya, hayatın yaratıcılık gerektiren her anında büyük bir yol gösterici olarak kabul edilen mitoloji nedir, atölyenin ilk konu başlığı.


Dr. Ulaş Töre Sivrioğlu ile Mitoloji Atölyesi

Bugün artık hepimiz biliyoruz ki, mitoloji, insanın dünyayı, siyaseti, kültürü ve en başta da kendisini anlamasının en önemli anahtarlarından biri. Üstelik roman yazmaktan resim yapmaya, hayatın yaratıcılık gerektiren her anında da büyük bir yol gösterici. Peki bu yol göstericiye nasıl ulaşacağız, karmaşık kültürel çeşitliliğinin, büyük hikayeler zincirinin içinden nasıl çıkacağız? Arkeolog ve tarihçi Ulaş Töre Sivrioğlu "Mitoloji nedir", "Neden mitolojiyi bilmek gereklidir?" sorularından yola çıkarak bilincimizin ve ortak bilinçdışımızın yaratımı olan mitolojiyi anlatıyor bize. Üç oturumdan oluşacak bu çalışmada "Mitlerin dünya edebiyatına, sanatına, kültürüne olan etkisi"nden "tanrıçalardan tanrılara, anaerkillikten ataerkilliğe inancın değişimi ve kadının mitlerdeki yeri"ne kadar mitolojinin pekçok önemli konusu masaya yatırılacak. Çalışmada başlangıç, orta ve ileri seviyede okuma önerilerine de yer verilecek. Ayrıca isteyenler için katılım sertifikası da verilecektir.


Kayıt için www.kulturalitera.com


Program:

Birinci oturum -26 Ekim Çarşamba 20.00

-Mitoloji nedir ? Neden mitolojiyi bilmek gereklidir?

-Masalla mit arasındaki fark nedir?

-Mitoloji hayal gücünün yansıması mıdır yoksa rasyonel aklı mı temsil eder?

-Mitlerin dünya edebiyatına, sanatına, kültürüne etkisi nedir?

-Dünya Mitolojisi denen olgu nedir ortak noktaları nelerdir?

-Neden Yunan mitolojisi revaçtadır? Mezopotamya, Mısır, Hint mitleri ile Yunan mitleri arasında ne fark vardır?

-Başlangıç için okuma önerileri


İkinci oturum - 2 Kasım Çarşamba 20.00

-Yunan mitolojisinin analizi

-Dünyanın oluşumu, ilk tanrılar, titanlar

-Olympos tanrıları hiyerarşisi ve Yunan diyalektiği

-Tanrıçalardan tanrılara anaerkillikten ataerkilliğe inancın değişimi ve kadının mitlerdeki yeri

-Büyük destanlar ve kahramanları

-Orta seviye okuma önerileri


Üçüncü oturum - 9 Kasım Çarşamba 20.00

-Karşılaşmalar, Yunanlıların benimsediği doğu tanrıları ve sentezler

-Yunanlılar mitlerine inanmış mıydı?

-Mitlerde kadercilik

-Tiyatronun doğumunda mitlerin yeri

-Hıristiyanlık karşısında Tanrılar

-İleri seviye okuma önerileri


Dr. Ulaş Töre Sivrioğlu: 2001 yılında Ege Üniversitesi Arkeoloji bölümünden mezun oldu. 2005’te Dionysos Kültü üzerine Yüksek Lisans tezi hazırlayarak YL derecesi aldı. 2012 ‘de Tek parti Döneminde Sümer-Hitit Araştırmaları başlıklı tezi ile Celal Bayar Üniversitesi Tarih bölümünde Doktorasını tamamladı. Öğrencilik hayatı ve sonrasında çok sayıda arkeolojik kazı projesine katıldı. Mersin Kilisetepe, Erzurum Bulamaç Höyük ve Batman Çemialo’da, Hitt, Parth ve Bizans dönemi yerleşimlerinde çalıştı. Suriye, İran, Afganistan gibi ülkelere giderek Persler, Sasaniler, Kuşanlar gibi medeniyetleri üzerine saha çalışmalarına katıldı. İslam Sanatı, eski İran dilleri ve Zerdüştlük üzerine bilimsel makaleler ve kitaplar yayınladı. Bizans, İran ve İslam tarihi/sanatı ve mitolojisi üzerine çalışmalar yapmaya devam etmektedir.


Avesta Dili ve Etimolojik Sözlüğü, Avesta Yayınları, 2015

Uygarlık Tarihi, Kriter Yayınları, 2017

Afganistan Tarihi, Kalkedon Yayınları, 2017

İslam Sanatında Antik Figürler, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2018

Medeniyetlerin Şafağı Akdeniz'in Öyküsü, Epsilon Yayınları 2022

Comments


bottom of page