top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara
  • Yazarın fotoğrafıLitera

2022 Zeynep Cemali Öykü Yarışması başvuruları başladı

Uzay temalı 6, 7, 8. sınıf öğrencilerinin katılacağı 2022 Zeynep Cemali Öykü Yarışması başvuruları başladı. Son tarih 23 Mayıs 2022 olarak belirlendi. Seçici kurul Burcu Aktaş, Murat Özyaşar, Ömer Açık, Sibel K. Türker ve Dr. Müren Beykan'dan oluşuyor.


“Benim denize girdiğim yerlerden şimdi arabalar geçiyor, benim top oynadığım sahalarda bloklar yükseliyor. Bir taraftan İstanbul’un eski halini düşünmek beni üzüyor; ama bir taraftan da beni mutlu ediyor. Yani tamam gelişiyor, her şey değişiyor, değişmek zaten hayatın içinde olan bir şey. Ama o günleri yaşamış olmanın mutluluğunu hissediyorum, o günleri bugün sizlere aktarabilmeyi seviyorum.” Zeynep Cemali

Eğitimciye Notlar:


Yarışmaya yalnızca 6, 7, 8. sınıf öğrencileri katılabilir. 5. sınıflar yarışmaya katılamaz.


Öykü, Türkçe dilinde yazılmalıdır.


Öykü yazma sürecinin gençlerin kişisel gelişimine katkısı önemsendiğinden, yarışmada derecelendirme yapılmamaktadır.


Yarışmanın teşvik edici ve cesaretlendirici yanı kadar, öykü yazma deneyimini ve coşkusunu her gencin yaşaması ayrıca anlamlıdır.


Gençleri öykü yazmaya heveslendirmek, edebiyat heyecanlarına eşlik etmek değerlidir.


Ödül almayan 6 ve 7. sınıf öğrencileri sonraki yıl yarışmaya tekrar katılabilir.


Türkçe’nin yanı sıra farklı branş öğretmenleri de öğrencilerini yarışmaya katılım için destekleyebilirler.


Yazılan bütün öykülerin, okul yönetimi ve öğretmenler tarafından herhangi bir eleme yapılmadan, eksiksiz gönderilmesi beklenir.


Gençlerin, büyüklerinden yardım almadan, kendi özgün metinlerini oluşturması, değerlendirmede aranan önemli bir ölçüttür.


Tema cümlesi, yönlendirici bir kılavuz niteliğindedir. Öyküde yer alması zorunlu değildir.


2022 Zeynep Cemali Öykü Yarışması Katılım Koşulları:


1. Yarışmaya Türkiye genelinde, 2021- 2022 öğretim yılında tüm okulların 6, 7 ve 8. sınıflarında okuyan öğrencilerinin katılım hakkı vardır.


2. Bir öğrenci yalnızca 1 (bir) öyküyle yarışmaya katılabilir.


3. Birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış öyküler yarışmaya kabul edilmez.


4. Metin, öykü türüne uygun olarak yazılmalıdır.


5. Öykü, Türkçe dilinde yazılmalıdır.


6. Öykü, “Uzay” temasında yazılmalıdır. Esinlenme için önerilen kılavuz cümlenin öyküde kullanılması şart değildir.


7. Öykü, A4 boyutunda dosya kâğıdına, tercihen bilgisayarda 12 punto, “Times New Roman” yazı karakteriyle ya da okunaklı el yazısıyla yazılmalıdır.


8. Öykünün uzunluğunun 1,5 satır aralığıyla, iki (2) A4 sayfadan az, dört (4) A4 sayfadan fazla olmaması önerilir.


9. Öykünün başında öykü adı ve hemen altında da öyküyü yazan öğrencinin adı yer almalıdır.


10. Öykünün posta veya e-posta yoluyla tek (1) kopya gönderilmesi yeterlidir. Yarışmaya kişisel e-posta adresinden değil, danışman öğretmen veya veli e-posta adresinden başvuru yapılmalıdır.


11. Yarışmaya son başvuru tarihi 23 Mayıs 2022 Pazartesi günüdür.


12. Öykülerin en son sayfasında, başvuruda bulunan öğrencinin adı soyadı, okulunun adı, sınıfı, öğretmeninin adı soyadı, okul adresi ve okul telefon numarası, velisinin adı soyadı ve telefonu ile Zeynep Cemali Öykü Yarışması’na daha önce katıldıysa, katılım yılı yazılmalıdır. Bütün bu bilgiler için, yarışmanın internet sayfasındaki Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurmak yeterli olacaktır: gunisigikitapligi.com/projeler/zeynep-cemali-oyku-yarismasi


13. Başvuru Formu ile birlikte şu 4 belge de yollanacaktır: 1) Veli İzin Yazısı; 2) Veli tarafından doldurulup imzalanmış Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metni; 3) Veli tarafından doldurulup imzalanmış Muvafakat Belgesi; 4) Öğretmen tarafından doldurulup imzalanmış Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metni. E-postayla yapılacak başvurularda belgelerin imzalı taranmış dijital kopyalarının eklenmesi yeterlidir.


14. Veli İzin Yazısı ve Muvafakat Belgesi, yarışmanın internet sayfasından indirilebilir. Her 2 belgenin, başvuruda bulunacak öğrencinin velisi tarafından imzalanarak başvuru evraklarıyla birlikte gönderilmesi zorunludur.


15. Kişisel verilerin 6698 sayılı KVKK kapsamında korunmasına yönelik Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metni belgesi, yarışmanın internet sayfasından indirilebilir. Bu belgenin altındaki onay bölümünün, Başvuru Formu’nda adı geçen veli ve öğretmen tarafından ayrı ayrı doldurulup imzalanması ve 2 belgenin de başvuru evraklarıyla birlikte gönderilmesi zorunludur.


16. Öğretmen olarak yalnızca bir (1) isim belirtilmelidir. Türkçe dışında farklı bir branş öğretmeni de belirtilebilir.


17. Başvuruların şartnameye uygunluğu Günışığı Kitaplığı raportörleri tarafından denetlenir.


18. Şartnameye uygun olarak ve zamanında teslim edilen aday öyküler, seçici kurul tarafından değerlendirilir. Ödüle hak kazanan öyküler arasında herhangi bir derecelendirme yapılmayacaktır. Seçici kurul uygun gördüğü en az 3 öyküye ödül verir. Ödüllü öykülerin yanı sıra, dikkat çeken öyküler de Günışığı Kitaplığı tarafından hazırlanan ve ücretsiz dağıtılan Ödüllü Öyküler Kitapçığı’nda yer alır.


19. Şartnameye uygun olarak ve zamanında teslim edilen aday öyküleri yazan öğrencilerin tümüne ve öğretmenlerine, yarışmaya katılımlarını belgeleyen dijital katılım sertifikaları yarışma sonuçlandıktan sonra gönderilecektir.


20. Yarışmaya gönderilen öykülerin telif hakkı eser sahibine aittir. Günışığı Kitaplığı, eser sahibinden Muvafakat Belgesi ile izin almak kaydıyla yayımlama, yayma, işleme vb. hakkına sahip olacaktır.


21. Önceki yıllarda Zeynep Cemali Öykü Yarışması’na katılarak ödül almış öğrenciler, farklı bir öyküyle de olsa, yarışmaya tekrar katılamazlar. Önceki yıllarda öyküleri Ödüllü Öyküler Kitapçığı’na “Dikkati Çeken Öyküler” olarak seçilmiş öğrenciler yarışmaya farklı bir öyküyle tekrar katılabilirler.


22. Yarışmaya katılan öykülerin, başka herhangi bir yarışmaya gönderilmemiş, daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş, başkası tarafından yazılmamış, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.


23. Yarışmaya katılan öyküler üzerinde, seçici kurul tarafından gerek görüldüğü takdirde editörlük çalışması yapılabilir; fazla sayıda noktalama ve yazım hatası içeren ve öykü formuna uygun olmayan uzunluktaki öyküler değerlendirme dışı bırakılabilir.


24. Günışığı Kitaplığı’na son başvuru tarihinden sonra ulaşan öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler ya da teknik aksaklıklar nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurulardan Günışığı Kitaplığı sorumlu değildir.


25. Ödül almaya hak kazanan öyküler, 2022 yılının eylül ayı içinde gunisigikitapligi.com web adresinde ilan edilecektir.


26. Öyküleri ödüle değer görülen öğrencilere 1 adet tablet ve sertifika verilecektir.


27. Ödül kazanan tüm öğrencilerin başvurularında bildirdikleri öğretmenlerine, öğrencilerini edebiyat sevgisi aşılayarak destekledikleri için birer teşekkür belgesi sunulacaktır.


28. Engelli öğrencilerin yarışmaya ve ödül kazandıkları takdirde ödül törenine katılımlarının sağlanması için gereken her tür kolaylaştırıcı önlem, yarışmayı düzenleyen kurum tarafından alınacaktır.


29. Yarışmaya katılım ücretsizdir, gönüllülük esasına dayalıdır.


30. Yarışma koşullarıyla ilgili bilgi almak ya da başvuruların ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek için başvuru sahipleri, Günışığı Kitaplığı’yla aşağıdaki telefon ve e-posta adresinden iletişim kurabilirler.


Yetkili: Oya Balkan Telefon: (0212) 212 99 73 E-posta: yarisma@gunisigikitapligi.com


Ödüle değer görülen gençler, 2022 yılı Eylül-Kasım döneminde yayıncılık sektörünün yıllık buluşması Zeynep Cemali Edebiyat Günü’nde gerçekleşecek törende ödüllerini usta edebiyatçıların elinden alacak. Törene İstanbul dışından katılacak öğrenciler, velileri ve öğretmenleri, Günışığı Kitaplığı’nın davetlisi olarak ağırlanacaktır. Salgın, afet vb. gibi beklenmedik bir durumda ödül töreni çevrimiçi olarak düzenlenecektir.

Comments


bottom of page