top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara
  • Litera

2022 Zeynep Cemali Öykü Yarışması başvuruları başladı

Uzay temalı 6, 7, 8. sınıf öğrencilerinin katılacağı 2022 Zeynep Cemali Öykü Yarışması başvuruları başladı. Son tarih 23 Mayıs 2022 olarak belirlendi. Seçici kurul Burcu Aktaş, Murat Özyaşar, Ömer Açık, Sibel K. Türker ve Dr. Müren Beykan'dan oluşuyor.


“Benim denize girdiğim yerlerden şimdi arabalar geçiyor, benim top oynadığım sahalarda bloklar yükseliyor. Bir taraftan İstanbul’un eski halini düşünmek beni üzüyor; ama bir taraftan da beni mutlu ediyor. Yani tamam gelişiyor, her şey değişiyor, değişmek zaten hayatın içinde olan bir şey. Ama o günleri yaşamış olmanın mutluluğunu hissediyorum, o günleri bugün sizlere aktarabilmeyi seviyorum.” Zeynep Cemali

Eğitimciye Notlar:


Yarışmaya yalnızca 6, 7, 8. sınıf öğrencileri katılabilir. 5. sınıflar yarışmaya katılamaz.


Öykü, Türkçe dilinde yazılmalıdır.


Öykü yazma sürecinin gençlerin kişisel gelişimine katkısı önemsendiğinden, yarışmada derecelendirme yapılmamaktadır.


Yarışmanın teşvik edici ve cesaretlendirici yanı kadar, öykü yazma deneyimini ve coşkusunu her gencin yaşaması ayrıca anlamlıdır.


Gençleri öykü yazmaya heveslendirmek, edebiyat heyecanlarına eşlik etmek değerlidir.


Ödül almayan 6 ve 7. sınıf öğrencileri sonraki yıl yarışmaya tekrar katılabilir.


Türkçe’nin yanı sıra farklı branş öğretmenleri de öğrencilerini yarışmaya katılım için destekleyebilirler.


Yazılan bütün öykülerin, okul yönetimi ve öğretmenler tarafından herhangi bir eleme yapılmadan, eksiksiz gönderilmesi beklenir.


Gençlerin, büyüklerinden yardım almadan, kendi özgün metinlerini oluşturması, değerlendirmede aranan önemli bir ölçüttür.


Tema cümlesi, yönlendirici bir kılavuz niteliğindedir. Öyküde yer alması zorunlu değildir.


2022 Zeynep Cemali Öykü Yarışması Katılım Koşulları:


1. Yarışmaya Türkiye genelinde, 2021- 2022 öğretim yılında tüm okulların 6, 7 ve 8. sınıflarında okuyan öğrencilerinin katılım hakkı vardır.


2. Bir öğrenci yalnızca 1 (bir) öyküyle yarışmaya katılabilir.


3. Birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış öyküler yarışmaya kabul edilmez.


4. Metin, öykü türüne uygun olarak yazılmalıdır.


5. Öykü, Türkçe dilinde yazılmalıdır.


6. Öykü, “Uzay” temasında yazılmalıdır. Esinlenme için önerilen kılavuz cümlenin öyküde kullanılması şart değildir.


7. Öykü, A4 boyutunda dosya kâğıdına, tercihen bilgisayarda 12 punto, “Times New Roman” yazı karakteriyle ya da okunaklı el yazısıyla yazılmalıdır.


8. Öykünün uzunluğunun 1,5 satır aralığıyla, iki (2) A4 sayfadan az, dört (4) A4 sayfadan fazla olmaması önerilir.


9. Öykünün başında öykü adı ve hemen altında da öyküyü yazan öğrencinin adı yer almalıdır.


10. Öykünün posta veya e-posta yoluyla tek (1) kopya gönderilmesi yeterlidir. Yarışmaya kişisel e-posta adresinden değil, danışman öğretmen veya veli e-posta adresinden başvuru yapılmalıdır.


11. Yarışmaya son başvuru tarihi 23 Mayıs 2022 Pazartesi günüdür.


12. Öykülerin en son sayfasında, başvuruda bulunan öğrencinin adı soyadı, okulunun adı, sınıfı, öğretmeninin adı soyadı, okul adresi ve okul telefon numarası, velisinin adı soyadı ve telefonu ile Zeynep Cemali Öykü Yarışması’na daha önce katıldıysa, katılım yılı yazılmalıdır. Bütün bu bilgiler için, yarışmanın internet sayfasındaki Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurmak yeterli olacaktır: gunisigikitapligi.com/projeler/zeynep-cemali-oyku-yarismasi


13. Başvuru Formu ile birlikte şu 4 belge de yollanacaktır: 1) Veli İzin Yazısı; 2) Veli tarafından doldurulup imzalanmış Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metni; 3) Veli tarafından doldurulup imzalanmış Muvafakat Belgesi; 4) Öğretmen tarafından doldurulup imzalanmış Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metni. E-postayla yapılacak başvurularda belgelerin imzalı taranmış dijital kopyalarının eklenmesi yeterlidir.