top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara
  • Yazarın fotoğrafıLitera

20. Yüzyılın en etkili fikir insanlarından Edward Said’in hayatı

Said’in yaşamını, aile ilişkilerinden, etkilendiği sosyal bilimcilere kadar son derece detaylı biçimde ele alan Timothy Brennan, Aklımdaki Diyarlar adlı kitabında tüm bunların Said’in eserlerine nasıl etki ettiğine de eğiliyor.

20. yüzyılın en etkili entelektüellerinden biri olan Edward Said’in eski öğrencisi ve dostu, yazar, akademisyen ve aktivist Timothy Brennan’ın kaleme aldığı Aklımdaki Diyarlar- Edward Said’in Hayatı, Ayrıntı Yayınları’nın Lacivert Dizisi’nde yerini aldı. Brennan’ın yazdığı biyografi Edward Said’in yazar, akademisyen, ünlü bir entelektüel ve siyasi aktivist olarak çeşitli kimliklerini belli bir bağlam çerçevesinde değerlendirerek Said’in yaklaşımlarını detaylı bir analiz halinde ortaya koyuyor. Edward Said’in gelişiminin ve fikirlerinin rotasını çizen kitap, okura Doğu-Batı çatışması açısından kapsamlı bir bakış açısı kazanma imkânı sunuyor.


Edward Said, “Şarkiyatçılık” teriminin dile eleştirel bir anlamda girmesiyle sonuçlanan ve onun, postkolonyal çalışmaların kurucu babası olarak görülmesine yol açan çok etkili kitabı Şarkiyatçılık ile tanınır.


Said’e göre Doğu-Batı ayrımı, asla temel ve aşılmaz bir boşluk konumunda değildi. Aslında Şarkiyatçılık’ı tam da bu iddiaya karşı çıkmak için yazmıştı. Bölünme, ona göre daha ziyade jeostratejikti. Avrupa, Doğu’ya hâkim olmak için önce ana meseleye hâkim olması gerektiğini hissetmiş ve bilgi güç olduğu için, bu hâkimiyet Şark’ın özünü, onun gerçek içsel karakterini belirleme biçimini almıştı. Bu yaklaşım, Avrupa’nın üstlendiği bir projeydi; kaynakları, küresel tasarımları ve Doğu’ya coğrafi yakınlığı vardı ve Doğu, sırf bu nedenle “öteki” olarak tasvir edilmeliydi.


Timothy Brennan’ın yayımlanmış birçok eseri bulunmaktadır; bunlar arasında şunları sayabiliriz: At Home in the World: Cosmopolitanism Now; Borrowed Light: Vico, Hegel, and the Colonies; and Salman Rushdie and the Third World: Myths of the Nation. Yazıları The Nation, The Times Literary Supplement gibi çeşitli yayın organlarında yer almıştır. Minnesota Üniversitesi’nde beşeri bilimler dersleri vermektedir ve Fulbright Programı, Amerikan Öğrenilmiş Topluluklar Konseyi, Deutsche Forschungsgemeinschaft ve Ulusal Beşeri Bilimler Vakfı’ndan burslar almıştır.


Timothy Andres Brennan bir kültür teorisyeni, edebiyat profesörü, konuşmacı ve aktivisttir. Amerikan emperyalizmi, entelektüellerin siyasi rolü, Afro-Latin müziği ve teknobilim çağında "insan" ve beşeri bilimler sorunu üzerine yaptığı çalışmalarla tanınır.


AKLIMDAKİ DİYARLAR

Timothy Brennan

Ayrıntı Yayınları, 2023

Çeviri: Aydın Çavdar


Comentários


bottom of page