top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara

Aksanlı Sinema

İranlı sinema akademisyeni Hamid Naficy’nin, sürgüne ait ve diyasporal filmleri odağına alan kitabı, Aksanlı Sinema, Türkçede.Diaspora, sürgün, sömürgecilik sonrası sinema ve medya ile İran ve Orta Doğu sineması ve medyası üzerine kültürel çalışmalar alanında öncü akademisyen Hamid Naficy’nin, Aksanlı Sinema – Sürgüne Ait ve Diasporal Film Yapımı adlı çalışması Ayrıntı’dan çıktı! Naficy, Aksanlı Sinema’da, Üçüncü Dünya’dan ve hatta Batı toplumlarından gelen, ortak bir “yerinden edilme” ve “yersiz yurtsuzlaşma” deneyimine sahip sinemacıların 1960’lar sonrası filmlerine odaklanarak tarzları ve varoluş öykülerine yaklaşımları hakkında genel bir bakış sunuyor.


Hamid Naficy’nin Aksanlı Sinema – Sürgüne Ait ve Diasporal Film Yapımı adlı önemli çalışması, Ayrıntı Yayınları’nın Sinema Dizisi kapsamında yayımlandı. 


Aksanlı Sinema’da Hamid Naficy, uzun yıllar süren bir çalışmayla ve sayısız çok dilli, çok uluslu metin ve filmden süzerek, sinema alanında boşluğu hissedilen bir metin ortaya koyuyor. Sürgündeki Üçüncü Dünya sinemacılarının ve hatta Avrupalı, Amerikalı, Rus, Kanadalı sinemacının 60’lardan bu yana “Batı”da gerçekleştirdikleri filmleri çözümleyen Naficy, bu filmlere onların varoluş öykülerine de yaklaşımlarının bir parçası olarak işaret ediyor.


Onun “Aksanlı Sinema” olarak tanımladığı bu tür, “Egemen Sinema”ya karşı bir duruş... Yerinden yurdundan edilmişlerin kimlik yolculuklarının ve kimlik mücadelelerinin alegorik ve eleştirel öyküsü. Bu anlamda Aksanlı Sinema, sürgüne ait ve diyasporal filmlerin özgün estetik ve politik üslupları kadar yeni kavramlarla da sinemanın teorik ufkunu genişletiyor.HAMID NAFICY

Hamid Naficy, diaspora, sürgün, postkolonyal sinema ve medya ile İran, Orta Doğu sinema ve medyası kültürel çalışmalarında önde gelen bir otoritedir. Çalışma alanları ve verdiği dersler belgesel ve etnografik sinemaların yanı sıra bu konuları içerir. Bir kısmı ödüllü yaklaşık bir düzine kitap, çok sayıda kitap bölümü ve dergi makalesi yayımladı. Bunlara ek olarak geniş çapta ulusal ve uluslararası düzeyde dersler verdi; eserlerine yaygın bir biçimde atıfta bulunuldu ve birçok dile çevrildi. Naficy aynı zamanda birçok eğitim filmi, deneysel video üretti ve uluslararası büyük film festivallerine katıldı; film dizilerinin küratörlüğünü yaptı ve 1990’da Los Angeles’ta ve 1992’de Houston’da olmak üzere yılda bir kez gerçekleştirilen İran film festivallerini başlattı.


AKSANLI SİNEMA

Hamid Naficy

Ayrıntı Yayınları, 2024

Çeviri: Onur Orhangazi

400 s.

Comments


bottom of page