top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara
  • Yazarın fotoğrafıLitera

Ayrıntı Dergi Türkiye’de Devletin Dönüşümünü Tartışıyor


Ayrıntı Dergi, “Türkiye’de Devletin Dönüşümü” dosyasının olduğu 36. sayısında, AKP’nin, iktidar dönemi boyunca, devlet içinde ve devlet aracılığıyla yürüttüğü mücadeleler ile sınıf ilişkilerinde- konumlarında yarattığı değişimleri tartışmaya açıyor.


Türkiye’de yaşanan toplumsal-siyasal-iktisadi dönüşümü anlama ve bu dönüşümün başını çeken rejimi adlandırma çabası, Ayrıntı Dergi’nin yayınlamaya başladığı günden bu yana sürdürdüğü fikri faaliyetin en önemli odaklarından birini oluşturuyor.

12 Eylül askeri darbesinin hazırladığı toplumsal-siyasal zeminde, neoliberal politikalar temelinde ilerleyen bu uzun dönüşüm süreci, on sekiz yıldır süren AKP dönemi boyunca, iktidar sahiplerinin sınıfsal çıkarları ve ideolojik öncelikleri doğrultusunda yol aldı. 2000’li yıllardan itibaren neoliberalizmin ortaya çıkış iddialarının tam tersi bir istikamette ilerleyerek giderek otoriter, müdahaleci, korunmacı bir karaktere bürünmesi ve küresel-bölgesel ilişkilerin doğrudan saldırganlığa açık hale gelmesi, AKP’nin hareket alanını büyüterek dönüşüm dinamiklerini güçlendirdi.


Sınıf mücadelelerinin yoğunlaşma ve mücadele alanı olarak devlet, AKP dönemindeki bu hızlı dönüşümün en görünür olduğu yüzeylerden birini oluşturuyor. Ayrıntı Dergi, 36. sayısında, AKP’nin, iktidar dönemi boyunca, devlet içinde ve devlet aracılığıyla yürüttüğü mücadeleler ile sınıf ilişkilerinde-konumlarında yarattığı değişimlere odaklanıyor.


Comments


bottom of page