top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara
  • Yazarın fotoğrafıLitera

Doğu Batı Dergisinin 101. sayısı çıktı!

Üç ayda bir yayımlanan Doğu Batı Dergisinin 101. sayısı

"Klasik Dünya Şiiri" başlığı ile çıktı.

KLASİK DÜNYA ŞİİRİ

Yücel Kayıran Poetikanın Doğuşu, Şiirin Neliği ve İnsanın Poetik Yalnızlığı

Ebubekir Eroğlu Yeniden Muhayyile; Yeniden Işıldama


ANTİK DÜNYA ŞİİRİ

Erman Gören Homeros: Akdeniz’de Şiirle(ş)menin İlk Halleri

Mehmet Yaşın “İlk Kadın Filozof” Olarak Sapfo’nun Şiiri

Alova Antikçağ Anadolusu’ndan Üç İambos Şairi

Asuman Coşkun Abuagla Latin Şiiri ve Publius Ovidius Naso

Ahmet Soysal Eski Sözcüklerde Kalan

Tansu Açık Batının Kurucu Metni Olarak Homeros Destanları 1

DÜNYA ŞİİRİNİN VÜCUDU

Nimet Yıldırım Firdevsî ve Şahnâme

Korhan Kaya Eski Hint Şiirine Bir Örnek: Şair Cayadeva ve Eseri Gītagovinda

Oğuz Demiralp Trubadurlar

Efe Murad Ömer Hayyâm: Bilinemezci Bir Feylesûfun Şair Olarak İcâdı

Bülent Ayyıldız Bir Kanon Oluşturmak: Dante Alighieri

Furkan Öztürk İskendernâme’de Osmanlı Centilmenlik (Adab) ve İşret Kültürü

Leylâ Çapan Chaucer’ın İzinde

Hanife Koncu Zamanın Öte Yakasına Geçen Bir Şair: Fuzûlî

Fahri Öz Metafizik Şiir: 17. Yüzyıl Donne Ekolü

Fahri Öz Shakespeare: Sone Sanatı

Nagehan Uçan Eke Klasik Türk Şiirinde Bir Devir Üslubu: Sebk-i Hindî

Mücahit Bilici Xanî’nin Agon’u

Pınar Aka Goethe ve Dünya Edebiyatı Tasavvuru

Commentaires


bottom of page