top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara
  • Yazarın fotoğrafıLitera

Duvar Kitap dergisinin 183.sayısı çıktı

Haftalık olarak çıkan Duvar Kitap dergisinin odağında son dönemlerin dikkat çeken kitapları var.


Derginin bu sayısında; İlker Cihan Biner'in söyleşisi ve Altay Öktem, Ali Bulunmaz, Soner Sert, Müge Gülmez, Erdoğan Boz, Belma Fırat'ın yazıları yer almakta.


"Olav H. Hauge’nin hayatı, hayatta tesadüflerin pek yeri olmadığının kanıtı bir anlamda. Bir bahçıvanı, tanınmış bir şair ve adından sıklıkla söz ettiren çevirmene dönüştüren şey, ne tesadüf ne mucize."

Bir Bahçıvanın şair olarak portesi yazısıyla Altay Öktem...


"Fırat Uran'ın metinlerinin yüzeylerinde ikili cinsiyet egemenliğinin dışın- da kalmış beden izlerini, melankolik imkansız- lıkları ya da yaşamla ilişkili çok çeşitli olasılık- lar bulunuyor. Yazarın 'Otobanda Kaybolanlar', 'Kara Köpek' adlı iki kitabı daha var. Bu yüzden onun dünyasını tek bir merkezde toplamak zor. "


İlker Cihan Biner, Fırat Uran'ın kitabı 'Olamayanlar'ı konuştu.


"Sinema tarihinde bir elin parmaklarını geç- mez, bu alanda devrimsel anlamda değişik- lik yapabilen yönetmenlerin sayısı... Griffith, Ayzenştayn, Vertov ya da Wachowski Kardeşler gibi isimlerle birlikte Godard’ın da ismi anılır çoğu zaman. Hatta belki de en başa onun ismi yazılır. Onun sineması, politik görüşü ve bu ko- nudaki mücadelesiyle birleştiğinde diğer isim- leri geride bırakır. Mesleğe başladığı yıllarda- ki yazıları, kariyeri boyunca yaptığı kışkırtıcı filmleri, broşür ve eylemleriyle o, sinemanın asi ve hiç büyümeyen öfkeli çocuğudur. "


Soner Sert, Film yapımcısı Marcel Ophüls’le kamuya açık bir şekilde söyleşi yapan yönetmen Jean-Luc Godard’ın konuşmalarını içine alan 'Sinema Üzerine Konuşmalar' kitabı üzerine yazdı.


"Kitap, psikanalitik kuram ve uygulama içerisinde ergenlik, aile ve anne- babalıkla ilgili konuları, sanatsal ilgi alanları olan mimari, sinema ve güzel sanatlardan faydalanarak anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde harmanlıyor. "


Müge Gülmez, Talat Parman'ın yayımlanan 'Psikanalitik Denemeler ' kitabını üzerine yazdı.


"Bugün hepimizi etkileyen ve “Hakikat-son- rası bir çağda nasıl yaşayabiliriz?” sorusuyla şekillenen bir tartışmanın içindeyiz. Meselenin derinine inince daha çetrefilli bir soruyla ya da ikilemle yüzleşiyoruz: Acaba hakikat-sonrası bir çağda mı, yoksa hakikatlerin eğilip bükül- düğü bir zamanda mı yaşıyoruz?"


Manipülasyonla kotarılan politik zorbalık başlıklı yazısı ile Ali Bulunmaz, Peter Pomerantsev'in 'Bu Propaganda Değil' kitabını irdeliyor.


"Kitabın adı aslında içeriğini birçok açıdan an- latıyor. Marx’ın 1867’de yayımladığı 'Kapital'in içeriğini anlatan birçok kitaptan farklı olarak Fuchs burada 'Kapital Cilt 1'i medya ve iletişim çalışmaları perspektifinden inceliyor ve bu alan- da yaptığı analizleri yoğunlaştırıyor. Fuchs’un buradaki temel derdi “Medya, enformasyon ve iletişim alanlarında siyasal iktisat açısından bir eleştiri yapılacaksa 'Kapital' nasıl kullanılabi- lir?” sorusuna cevap aramak."


Christian Fuchs'un son kitabı 'Enformasyon Çağında Marx Okumak: Kapital Cilt 1 Üzerine Bir Medya ve İletişim Çalışması' üzerine Erdoğan Boz yazdı.


“Yazının çağrısına her gidiş bir yanıyla kendi içini duymakla mümkün; başka bir deyişle sesi bilmekle mümkün. İyi bir metin yalnızca kendi baskın sesini duyurmaz okuru- na onun kendisini de işitmesi, bulup çıkarması, ses sese bir karşılık oluşabilmesi için olanaklar, boşluklar sunar. O nedenle tüm okumalar bir açıklığa doğrudur.”


'Açıklığa Doğru' bir okuma deneyimi başlıklı yazısı ile Belma Fırat, Asuman Susam'ın 'Açıklığa Doğru' kitabı üzerine bir okuma yapıyor.

Comentarios


bottom of page