top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara
  • Yazarın fotoğrafıLitera

Duygu Asena Roman Ödülü başvuruları başladı

Türkiye’yi kadın hakları özgürlük ve eşitlik konularında “ilk”lerle tanıştıran Duygu Asena’nın anısına, 2007 yılından itibaren verilen Duygu Asena Roman Ödülü için başvurular başladı. Edebiyat dünyasında başarıları desteklemek amacıyla değer görülen ödül için son başvuru tarihi, 25 Mart 2022.


Doğan Kitap’ın Duygu Asena'nın anısını ve fikirlerini yaşatmak için düzenlediği Duygu Asena “Kadının Hâlâ Adı Yok” Roman Ödülü için başvurular başladı. 2021 yılı içerisinde Türkiye’de faaliyet gösteren bir yayınevi tarafından basılmış ve Türkçe yazılmış roman türündeki eserlerin katılabileceği ödülün bu yılki değeri 10 Bin lira.

19 Nisan 1946’da İstanbul’da doğan Duygu Asena, bir gazetede yazmaya başladığı ilk yıllarda “Şirin” imzasını da kullandı. Atatürk’ün yaveri CHP milletvekillerinden Ali Şevket Öndersev’in torunu olan Duygu Asena, Kadıköy Özel Kız Koleji’ni ve İstanbul Üniversitesi Pedagoji Bölümü’nü bitirdi. Haseki Hastanesi Çocuk Kliniği ve İÜ Çocuklarevi’nde pedagog, bir reklam şirketinde metin yazarı olarak çalıştı. İlk yazısı “Hürriyet” gazetesinin Kelebek ekinde çıkan (1972) Duygu Asena, “Kadınca” (1978), “Onyedi”, “Ev Kadını”, “Bella”, “Kim”, “Negatif” dergilerini yönetti. TRT-2’deki “Ondan Sonra” programını hazırlayıp sundu (1992-1997). “Milliyet” gazetesinde başladığı köşe yazarlığını “Cumhuriyet” ve “Yarın”da sürdürdü.


İlk kitabı “Kadının Adı Yok”la adını duyuran Asena’nın geniş bir okur kitlesine ulaşan bu yapıtı 1998’de müstehcen bulunarak yasaklandı. İki yıl süren dava sonucunda yayımına tekrar izin verildi ve aynı yıl yönetmen Atıf Yılmaz tarafından filme alındı.


ÖDÜL YÖNETMELİĞİ


MADDE I - ÖDÜL DALI

Doğan Kitap Duygu Asena Roman Ödülü

AMAÇ:

Bu ödül, yazdıklarıyla Türkiye’deki kadınların sorunlarına büyük bir duyarlılık gösteren Duygu Asena’nın anısına bir saygı duruşudur. Onun Türkiye’ye mal olmuş eseri Kadının Adı Yok’tan yola çıkmakta, ülkemizde kadınların yaşadığı zorlukların hâlâ sürmekte olduğuna vurgu yaparak, farkındalığı artırmayı da amaçlamaktadır. O yüzden de: “Kadının Hâlâ Adı Yok.”

Türkiye’yi kadın hakları özgürlük ve eşitlik konularında “ilk”lerle tanıştıran değerli yazarımız Duygu Asena’nın anısına, edebiyat dünyasında başarıları ödüllendirmek amacıyla 2007 yılından başlayarak yılda bir kere verilmektedir.

Yıl içinde yayımlanmış tüm romanların başarılarını ödüllendirmek amacıyla düzenlenen bir roman ödülüdür.


MADDE II - ADAYLIK

Doğan Kitap Yönetim Kurulu, başvurmaları için adaylara açık çağrıda bulunur. Ödül için adaylar bizzat başvurabilirler. Yayınevleri adaylar için başvuru yapabilirler. Ödül jürisindeki, her biri kendi alanındaki yetkin isimler yıl içinde yayımlanmış kitaplardan aday sunabilir. Tüm bu ilgili kişiler, adaylık için gerekli genel koşulları yerine getirmek zorundadırlar.

Adaylar Duygu Asena Ödülü’ne roman türündeki eserleriyle başvurabilirler.

MADDE III - ADAY OLABİLMENİN GENEL KOŞULLARI, YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI


a) Ödüle aday olmak ya da başvurmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.

b) Duygu Asena Roman Ödülü’nü kazanan bir kimse daha sonraki yıllarda ödül için başka eseri ile yeniden başvurabilir ya da aday gösterilebilir.

c)Eser Türkçe yazılmış ve yayımlanmış olmalıdır.

d) Eser 2021 yılı içerisinde Türkiye’de faaliyet gösteren bir yayınevi tarafından basılmış olmalıdır.

e) Başvuran eserlerin Türkiye’de kadının yerini sorgulayan, hayata kadınların penceresinden bakan, yaşanan zorlukları edebiyata taşıyan eserler olması gerekmektedir.

Eserin roman olması başvuru için yeterlidir.


Başvuran eserden 10’ar adet kitap kopyasının, açıklanan tarihlerde Doğan Kitap Duygu Asena Roman Ödülü Sekreterliği’ne teslim edilmesi gereklidir.

f) Başvurular basılmış eserler için yayınevleri tarafından yapılıyorsa; eser sahibi yazarın kısa özgeçmişi, posta bilgileri, telefonlarının yanı sıra 10 adet kitap kopyası Doğan Kitap Duygu Asena Roman Ödülü Sekreterliği’ne teslim edilmeli veya gönderilmelidir. Basılmış eserleri için yazarlar kişisel olarak da başvuru yapabilirler. Bu başvurular için de aynı koşullar geçerlidir.

g) Adaylık için başvuru süresi, 25 Mart 2022 Cuma akşamı saat 17.00’de sona erer. Postadaki gecikmelerden ve kaybolmalardan yarışmayı düzenleyen kurum sorumlu değildir.

h) Kolektif çalışmalar ödüle aday olabilir. Çalışmayı gerçekleştirenler ortak aday sayılır. Eseri meydana getirenlerin aralarından bir kişiyi aday göstermeleri halinde, ödül sadece bu adaya verilir.

ı) Seçici Kurul üyelerinden birinin kolektif çalışmayı gerçekleştirenler arasında bulunduğu çalışmalar, aday gösterilemez. Seçici Kurul yayımlanmış eserlerin yayınevlerine, yazarların kendilerine ödüle aday olmaları konusunda çağrıda bulunabilir.

i) Başvuru tarihi itibariyle sağ olmayan kişiler aday gösterilemez. Adaylık için başvurmuş bir kişinin aday olduktan sonra hayatını kaybetmesi durumunda, başvurusu değerlendirmeye alınır, kazanırsa ödül tutarı yasal mirasçılarına ödenir.

j) Ödül için Duygu Asena Roman Ödülü Sekreterliği’ne takma isimle başvurulamaz.

k) Yarışmaya gönderilen kitaplar iade edilmez.


MADDE IV - SEÇİCİ KURULUN OLUŞTURULMASI

Doğan Kitap Yönetimi, ödül için en az 5 üyeli bir Seçici Kurul oluşturur. Seçici Kurul, üniversite, akademi ve yükseköğretim kurumları üyeleri, meslek ve sivil toplum kuruluşu üyeleri yazarlar ve gazetecilerden oluşabilir. Seçici Kurul’a kimlerin davet edileceği ve Seçici Kurul üyelerinin sayısı, Doğan Kitap Yönetimi tarafından saptanır, değiştirilebilir. Seçici Kurul adaylarına çağrı, Ödül Sekreterliği tarafından yapılır.


MADDE V - BAŞVURULARIN KOŞULLARA UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ

a) Ödül Sekreterliği başvuruları, bu yönetmelikte belirtilen koşullara uygunluğu bakımından inceler; koşullara uygun olmayan başvuruları belirler.

b) Şekil açısından yönetmeliğe uygun olan tüm eserler, yine Seçici Kurul tarafından bir ön elemeden geçirilerek 10 ya da 15 adete indirilir.


MADDE VI - SEÇİCİ KURUL’UN ÇALIŞMASI

Seçici Kurul Doğan Kitap Yönetimi’nin belirlediği tarihte çalışmalarına başlar; kendilerine sunulan eserlerle ilgili karara varmak üzere Doğan Kitap’ın önerdiği mekân ve zamanda tamamen bağımsız olarak çalışma düzeni oluşturu.

Seçici Kurul’un üyeleri kurulda yer aldıkları yıl düzenlenen ödüle aday olarak gösterilemez.

Kararlar, üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının oyuyla alınır. Örnek olarak: 7 üyeden oluşan Seçici Kurul’da kararlar en az 4 üyenin oyu ile alınır. Seçici Kurul başkanının da tek ve eşit oy hakkı vardır. Oylamalarda Seçici Kurul’un kendi belirlediği karara göre gizli ya da açık oy yöntemi uygulanır.

Seçici Kurul, ödülün bir kişiye verilmesini kararlaştırabileceği gibi, ödüle değer aday görmemesi durumunda o yıl birincilik ödülü verilmemesi kararını alabilir.

Duygu Asena Roman Ödülü için başvuranlarla Seçici Kurul görüşmeleri, Doğan Kitap Duygu Asena Roman Ödülleri Yönetimi tarafından kamuya açıklanmaz. Seçici Kurul’un kararları kesindir, itiraz üzerine yeniden değerlendirme yapılmaz.


MADDE VII – ÖDÜL TUTARI

Her yıl verilecek ödül miktarı Doğan Kitap Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

v 2021 yılı içerisinde yayımlanan romanların değerlendirileceği ödülün tutarı toplam 10.000 TL'dir


ÖDÜL

Birincilik ödülü:……………..10.000 TL


MADDE VIII - ÖDÜLÜN DAĞITIMI

Ödül tek bir esere verilir, bölüştürülemez.

Birincilik ödülü dışında başka ödül istenirse (Jüri Özel Ödülü vb.) Doğan Kitap Yönetimi tarafından verilebilir.


MADDE IX – YARIŞMA SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE ÖDÜL TÖRENİ


Yarışma sonuçları basın ve sosyal medya ile kamuoyuna duyurulacak ve ödüller sahiplerine en fazla üç ay içinde bir takdim edilecektir.


Başvurular için teslim adresi:


Doğan Yayınları

Duygu Asena Roman Ödülü Sekreterliği

19 Mayıs Cad. Golden Plaza No:1 Kat:10 34360 / Şişli / İstanbulBaşvuru formu ve taahhütname:


Taahhütname:

Adaylar Duygu Asena Roman Ödülü’ne roman, türündeki eserleri ile başvururlar.

-Ödüle aday olmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak zorunludur.

-Duygu Asena Roman Ödülü’nü kazanan bir kimse daha sonraki yıllarda ödül için başka bir eseri ile yeniden başvurabilir.

-Eser Türkçe yazılmış olmalıdır. Eser Türkçe yayımlanmış olmalıdır.

-Başvuru sahibinin, eserin basılmış 10 kopyasını Duygu Asena Roman Ödülü Sekreterliği’ne teslim etmesi veya göndermesi gerekir.

-O yıl içinde yayımlanmış bir roman ile başvuru yapılmışsa 10 adet kitap kopyası, kısa özgeçmiş yazısı, posta bilgileri ve telefonların yanı sıra taahhütnamenin onay imzası ile Duygu Asena Roman Ödülü Sekreterliği’ne teslim edilmesi veya gönderilmesi gerekir.

-Başvurular yazar adına yayınevleri tarafından yapılıyorsa; 10 adet kitap, kısa özgeçmiş yazısı, posta bilgileri, telefonların yanı sıra taahhütnamenin onay imzası ile Duygu Asena Roman Ödülü Sekreterliği’ne teslim edilmesi veya gönderilmesi gerekir.

-Postadaki gecikmelerden ve kaybolmalardan yarışmayı düzenleyen kurum sorumlu değildir.

-Seçici Kurul’un kararları kesindir, itiraz üzerine yeniden değerlendirme yapılmaz.

Taahhütname:Yukarıdaki her maddeyi okuyarak kabul ettiğimi beyan ederim.


Aday / İsim ………………………………

İmza: ………………………………

Eser adı: ……………………………….

Tarih: ……………………………….


Başvurular için teslim adresi:

19 Mayıs Cad. Golden Plaza No:1 Kat:10 34360 / Şişli / İstanbul

コメント


bottom of page