top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara
  • Yazarın fotoğrafıLitera

“Feminist nesnellik, basitçe, konumlu bilgiler demektir."

Türkiye’de feminist eleştiri ne tür bir iş yapar? Kendini nasıl eleştirir? Derlemeyi hazırlarken bu sorulardan yola çıktıklarını söyleyen Demet Gülçiçek ve Emine Erdoğan, niyetlerinin bir reçete sunmak olmadığını, amaçlarının feminist eleştirinin ortaya koydukları üzerine feminist özenle konuşmayı teşvik etmek olduğunu belirtiyorlar.


Feminist Eleştiri, Donna Haraway’in sözünü, “feminist nesnellik, basitçe, konumlu bilgiler demektir”i merkezine alarak bilginin konumluluğuna ilişkin farklı düzeylerde ama ortak bir tartışma yürütüyor. Derlemelerde pek sık rastlamadığımız bir nitelik: Her yazı başka bir yerden, başka bir hikâye anlatıyor ama bütün yazılar aynı gövdeye bağlanıyor: Feminist bilgi, konumlu bilgidir. “Eleştiri” kelimesinin düşündürdüğü negatif etkinlikten çok, kitaptaki yazılar eleştiriyi üretken bir faaliyet olarak kuruyorlar. Konumluluğun ve bilmenin anlamını, feminizmin nasıl “çalıştığını” –ki bence bu feminizmin öznesi probleminden çok daha ilginç ufuklar açar– gösteriyorlar. Tam zamanında. — Aksu Bora


Demet Gülçiçek Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nde, doktora eğitimini Warwick Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamladı. İleri Araştırmalar Merkezi’nde doktora sonrası araştırma bursu ve eğitimialmıştır. Munzur Üniversitesi’nde zorunlu görevini yapmaktadır ve Warwick Üniversitesi Onursal Araştırma Üyesidir. Doktora çalışmalarını içerenTravelling Theory and Women’s Movements in Turkey: Imagining Europe (Routledge) kitabı ve“Nation’s Happiness, Women’s Altruism and the Affective Politics of Self-Blame: Generating a ‘Mood of Commitment’” (The Sociological Review Journal)makalesi yayım sürecindedir. Feminist tarihyazımı, Şarkiyatçılık ve Garbiyatçılık çalışmaları ve duygulanım teorileri üzerine çalışmakta ve bu konularda uluslararası akademik buluşmalar düzenlemektedir. Feminist Tahayyül Dergisi eş-editörü ve eş-kurucusudur. 2019 yılından beri Atgender yönetim kurulundadır.


Emine Erdoğan Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamladı. Aynı alandaki eğitimine Milli Eğitim Bakanlığı lisansüstü bursu ile Warwick Üniversitesi’nde devam etti. 2016 yılında, yüksek lisans ve doktora derecelerini aldığı bu kurumun İleri Araştırmalar Merkezi’nde doktora sonrası araştırmalarına başladı. Halen Warwick Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde onursal araştırma üyesidir ve Giresun’da zorunlu hizmet yükümlüsü olarak çalışmaktadır. Akademik ilgi alanları emek, toplumsal cinsiyet, feminist yöntem, duygular, etik ve gıda çalışmaları olan Erdoğan, yayına hazırlanmakta olan Gender and Agriculture in Turkey: Women, Food and Globalisation (I.B. Tauris) kitabının yazarı ve Feminist Tahayyül: Akademik Araştırmalar Dergisi eş-editörüdür.


FEMİNİST ELEŞTİRİ

Demet Gülçiçek - Emine Erdoğan

Metis Kitap, 2022

312 s.

Comments


bottom of page