top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara
  • Yazarın fotoğrafıLitera

Metafiziğe Dönüş Üzerine Bir İnceleme

Yasin Ramazan, Gerçeklik Yeniden adlı kitabında, gerçeklik kavramını felsefî bir zeminde ele alıyor, bu kavramın ortaya çıkışını tarihsel olarak inceliyor, farklı filozofların gerçeklik arayışlarını anlatıyor ve zihin dünyalarımızdaki tezahürlerini inceliyor.“Gerçeklik nedir? Bir algı mıdır? Bilgi midir? Gerçeklik bir olgu mudur? Bir şeye gerçek dediğimizde onun bir özelliğinden mi bahsetmiş oluruz? Gerçek olan ile olmayanı ayıran şey nedir? Bu kitap, gerçeklik üzerine sorulmuş ve hâlâ sorulan soruların anlamını açmak, verilen cevapların sağladığı perspektifi sorgulamak ve gerçeklikle ilgili düşünceleri zenginleştirmek üzere kaleme alındı.”


Yasin Ramazan, gerçeklik kavramını felsefî bir zeminde ele alıyor, bu kavramın ortaya çıkışını tarihsel olarak inceliyor, farklı filozofların gerçeklik arayışlarını anlatıyor ve zihin dünyalarımızdaki tezahürlerini inceliyor. Farklı bağlamlarda tekrar üretilen ve güncelliğini asla yitirmeyen bu kavramı derinlemesine masaya yatırıyor.

Gerçeklik Yeniden, zengin literatürüyle tüm okuryazarların başucunda bulundurması gereken, entelektüel kültüre katkısı olacak ufuk açıcı bir kurmaca dışı…


GERÇEKLİK YENİDEN

Yasin Ramazan

Timaş Yayınları, 2023

Tür: Felsefe

192 s.

bottom of page