top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara

Kurmaca Bir Söyleşi

Oğuz İnel’in kurmaca söyleşisi, Hades'te Bir Gece'de bir fizikçi bir gece kendisini “öteki dünyada” biriyle söyleşirken buluyor. Tanrı, inanç ve benlik, varlık ve hiçlik, özgürlük ve zorunluluk, dolayısıyla etik, zaman ve yaşam gibi felsefi temalar çeşitli düşünürlerle diyalog içinde ele alınıyor."Bu çalışma, kurmaca söyleşilerimin şimdilik sonuncusu. Bugüne kadar sırasıyla Nietzsche, Schopenhauer, Zizek ve Foucault ile söyleşiler kurguladım: Nietzsche ve Schopenhauer ile Küçük Bir Söyleşi (Sobil, Fihrist), Zaten Yoktular (Metis), Foucault ve Şeyler (Metis).

Bu son çalışmamda ise büyük bir filozof yer almıyor; kahramanımız sıradan bir fizikçi. Bu fizikçi bir gece kendisini “öteki dünya”da biriyle söyleşirken buluyor. Söyleştiği kişi, kendisini O’nun hizmetkârı olarak tanıtan gizemli biri. Bu ikili de Tanrı, benlik, hiçlik, etik, özgürlük, zaman gibi konularda bir güzel sohbet ediyor.

Bu çalışmamda da metafiziksel ve varoluşsal kimi temaları açıklığa kavuşturmayı amaçladım, bir farkla ki, bu defa “parataksis” tekniğini, yani kısa ve basit cümleleri tercih eden edebi tekniği daha fazla kullandım. Ayrıca, bu söyleşiyi felsefeye aşina olmayan okurların da kolayca takip edebilmesi için kıyıdan fazla uzaklaşmamaya da dikkat ettim.

Kahramanımızın söyleştiği gizemli şahsı, Nietzscheci anlamda bir “üstinsan” modeli olarak betimleyebilmek için, onun alıntıladığı bazı aforizma ve pasajları metne yedirdim yani bunları ona mal ettim; fakat tüm alıntılar kaynakçada belirtilmiştir. Bu metnin önsözünde daha fazla ayrıntıya girmek, spoiler vermek gibi olacak. Bu nedenle bu kadarla yetiniyorum.

Keyifli okumalar."

Oğuz İnel

İzmir, 2023


Oğuz İnel, 1955 doğumlu. Ankara Üniversitesi’nden 1976’da mezun oldu. Eskişehir Anadolu ve Eskişehir Osmangazi üniversitelerinde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2002 yılında erken emekli oldu. Emeklilik sonrası felsefe üzerine yoğunlaştı. Akademik çalışmaları ve e-kitapları haricinde sekiz kitabı yayımlandı: Düşünmek Üzerine Düşünmek (2009, Sobil), Zorunluluk ve Sorumluluk (2012, Sobil), Nietzsche ve Schopenhauer ile Küçük Bir Söyleşi (2017, Sobil), Sıradan Bir Gün için Sıra Dışı Diyaloglar (2020, Perseus), Ekşi Denemeler (2021, Öteki), Pharmakon (Doruk, 2023). Metis Diyaloglar dizisinde daha önce Zaten Yoktular (2021) ve Foucault ve Şeyler (2022) adlı kitapları yer almıştı.


Metis Yayınları'ndaki kitapları

Zaten Yoktular, 2021

Foucault ve Şeyler, 2022

Hades’te Bir Gece, 2024HADES'TE BİR GECE

Oğuz İnel

Metis Kitap, 2024

64 s.


Comments


bottom of page