top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara
  • Yazarın fotoğrafıLitera

Herkes Sevdiğini Öldürür

Herkes Sevdiğini Öldürür’de, usta yazar Erendiz Atasü okurunu son yazdığı öykülerle buluşturuyor. Yine kadına, kadının iç dünyasına, onu kuşatan dış dünyaya odaklı öyküler.


…. “Kadının başından hüsranla bitmiş iki aşk macerası geçmişti; eh, adam da tabii bir şeyler yaşamıştı o yaşa kadar. Kadın acıma illetinden mustaripti ve adam birilerinin ona acımasına bayılıyordu. Böylece zıt ipliklerin birbirine dolanması gibi hayatları birbirine karıştı… Kadında onur yaraları, gönül yaraları üstleri kabuk bağlamışsa da bazen hâlâ kanıyordu; adam ise her yanını yara sanıyordu. Sunamadığı şefkat, memelerde tıkanıp kalmış, loğusa ateşine yol açan akıtılamamış süt gibi rahatsız ediyordu kadını…”

Edebiyatın toplumsal işlevinin bilincinde olarak, cumhuriyetçi ve hümanist bakış açısını göz ardı etmeden kadın bakış açısıyla, gözlem ve imgelem gücüyle olaylara ve durumlara bakıyor. Yaşadığı ülkenin pek çok açıdan geçirdiği değişimlerin bireyin ruh yapısını nasıl etkilediği Atasü’nün öykülerinde çokça işlenir. Kadınların yaşamındaki en çarpıcı anları, olayları alır, onları şiirsel bir dille anlatır. Simgesel betimlemelerle ördüğü öykülerde her bireyin, ama öncelikle kadınların kendilerinden bir iz bulmaması olanaksızdır.


Erendiz Atasü 1947'de, öğretmen bir anne ve babanın kızı olarak Ankara’da doğdu. Annesi Rumeli’li, babası Trabzon’luydu. Ankara Koleji’ nde ve Ankara Üniversitesi Eczacılık fakültesinde okudu. Öğretim üyesi olarak çalıştığı aynı fakülteden Farmakognozi profesörü olarak 1997’de emekli oldu. Bir kızı ve bir kız torunu var.


Edebiyat yeteneğini geç keşfetti; yazı serüveni, kadın hayatları üstüne feminist bakış açısıyla kaleme aldığı öykülerle başladı. İlk öyküsü 1981 yılında, Sanat, Edebiyat’81 dergisinde yayımlandı. Halen onbir öykü kitabı, sekiz romanı ve dokuz deneme kitabı, ve çeşitli ödülleri var. Şu anda yeni bir roman ve yeni öyküler üstüne çalışıyor. Ayrıca edebiyat yapıtlarıyla ilgili kaleme aldığı eleştirel denemeleri ve kadın özgürlüğü, kadın mücadelesi, laik toplum düzeni, Cumhuriyet devrimleri üstüne deneme, makale ve incelemeleri pek çok dergide, gazetede yayımlandı ve yayımlanıyor. Aynı zamanda kimi yapıtları çeşitli dünya dillerine çevrildi.


Atasü’nün yapıtları içerdikleri kadınların öznel tarihi, Cumhuriyet devrimlerinin kadın bireyin gözüyle irdelenmesi, kadın erkek ilişkilerinin ve kadın cinselliğinin kadınlar tarafından kavramlaştırılması gibi izlekler ve sorunsallar açısından olduğu kadar, biçim özellikleri, dil ve imge örgüleri bakımından da çeşitli edebiyatçılar ve edebiyat bilimciler tarafından incelenmiştir.


Yeniyüzyıl Üniversitesi tarafından Mayıs 2012'de düzenlenen “2. Kadın Yazarlar” sempozyumu Erendiz Atasü’nün eserlerine ayrılmış, çeşitli araştırıcılar verdikleri bildirilerde yazarın özellikle romancılığı ve öykücülüğü üzerinde durmuşlar, yapıtları metinlerde gerilim yaratan karşıtlıklar, yaratma sürecinin metinlerdeki yansımaları, kadın cinselliğine yaklaşım, feminist ve distopik ögeler açısından irdelemişlerdir.


Sempozyum bildirilerini kapsayan ve Prof. Dr. Günseli Sönmez İşçi tarafından hazırlanan kitap, Can yayınları tarafından “Erendiz Atasü Edebiyatı” adıyla basılmıştır (Erendiz Atasü Edebiyatı, haz. Günseli Sönmez İşçi, Can yayınları, İstanbul, Temmuz 2014).


HERKES SEVDİĞİNİ ÖLDÜRÜR

Erendiz Atasü

Sia Kitap, 2023

Tür: Öykü

256 s.

Comments


bottom of page