top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara
  • Yazarın fotoğrafıLitera

Nazizmden bugüne yönetim

Önde gelen Nazizm uzmanlarından Johann Chapoutot, İtaat Serbest adlı kitabında, “başarı” tanımını sorgularken, günümüz kurumsal yönetim ilkeleri, uygulamaları ile Nazizm arasındaki derin bağlantıları inceliyor.

Reinhard Höhn, Nazi Almanyası’nda bir komutan ve III. Reich’ı kuran entelektüellerden biriydi. Almanya’nın mağlubiyetinin ardından birkaç yıl gizlendikten sonra 1950’lerde bir yönetim okulu kurdu. Ülkenin savaş sonrası liderlerinin büyük çoğunluğu, yani 600.000’in üzerinde yönetici –uzaktan eğitim alan 100.000 kişi buna dahil değildir– bu okulda eğitim gördü ve “insan yönetimi”ni, yani başka bir deyişle hiyerarşik iş organizasyonunu öğrendi. Buna göre yönetici, belirlenmiş hedefleri elde etmek için hangi yollara başvurulacağını seçmekte özgürdü, ki III. Reich’ı yeniden silahlandırırken, Slav halklarını aç bırakırken ve Yahudi soykırımını gerçekleştirirken takip ettiği yol buydu.


Johann Chapoutot, Sorbonne'da çağdaş tarih profesörüdür. Almanya ve Nazizm tarihinde bir uzman olarak, aralarında Le Nazisme et l'Antiquité, La Loi du sang'ın da bulunduğu dokuz dile çevrilmiş bir düzine kitabın yazarıdır. Düşünen ve Hareket Eden Nazi ve Weimar Cinayeti. Christian Ingrao, CNRS'de araştırma direktörüdür. Günümüzün Tarihi Enstitüsü'nün eski müdürü, Nazizm ve savaş şiddeti uygulamaları konusunda uzmandır. Özellikle İnan ve Yok Et, Kara Avcılar ve Doğu Sözü'nü yazmıştır.


İTAAT SERBEST

Johann Chapoutot

Alfa Yayınları, 2023

Çeviri: Yurtsay Mıhçıoğlu

352 s.


Comments


bottom of page