top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara
  • Yazarın fotoğrafıLitera

Hakikat, kurmaca ve psikoterapi üzerine yazışmalar

İyi Hikâye, psikoterapinin her geçen gün daha çok ön plana çıktığı çağımızda terapiye ilgi duyan edebiyatseverlere keyifli bir okuma vaat ederken aynı zamanda kendi hayat hikâyeleri üzerine düşünme fırsatı sunuyor.

İyi Hikâye Nobel Ödüllü yazar J.M. Coetzee ile klinik psikolog Arabella Kurtz arasında geçen, psikoterapi ve hikâye anlatma sanatı üzerine büyüleyici bir diyalog. Coetzee ve Kurtz, psikanalitik kuramları ve terapi yöntemlerini edebiyat eserleriyle yan yana getirerek psikoterapiyi, psikoterapideki gelişim idealini, toplumsal bağlamı ve kurmacayı farklı açılardan ele alıyor.


Cervantes ile Dostoyevski gibi büyük yazarlardan ve Freud ile Melanie Klein gibi psikanalistlerin fikirlerinden yararlanan Coetzee ve Kurtz, psikanalitik psikoterapinin çok daha geniş toplumsal biçimlerinde yeni bir perspektif açılabileceği umuduyla kişinin kendini inceleme kapasitesi, kendi yaşam hikâyesinin yazarı olması, kurduğu kişisel anlatılarda hakikatin payı, belleğin işlenebilirliği, bastırma mekanizmasının çıkmazları, grup psikolojisi ve milliyetçilik ilişkisi gibi meseleleri yalın bir dille keşfe çıkıyor.


J.M. Coetzee 1940’ta Güney Afrika’nın Cape Town kentinde doğ­du. Avukat bir babayla öğretmen bir annenin oğlu olan Coetzee,CapeTown Üniversitesi’ni bitirdikten sonra Texas Üniversite­si’n­de ede­biyat dok­to­rasını tamamladı, 1972’de Güney Afrika’ya dönerek Cape Town Üni­versitesi’nde ders vermeye başladı. İki uzun öy­küden oluşan ilk kitabı Dusklands 1974’te yayımlandı. Coetzee, bu ya­pıtında,Vietnam’daki Amerikalılar ile Güney Afrika’da Hol­lan­dalı yerleşmeciler arasındaki ko­şutlukları irdeliyordu. Ya­zarın Barbarları Beklerken romanı,1980’de GüneyAf­rika’daki bü­yük bir saygınlığı olan Central News Agency Edebiyat Ödülü’ne de­ğer görüldü. İngiltere’nin en saygın edebiyat ödülü olan Booker Ödülü’nü ise 1983’te Michael K: Yaşamı ve Yaşadığı Dönem ro­manıyla, 1999’da da Utanç yapıtıyla, iki kez aldı. Aynı za­manda seçkin bir deneme yazarı olan Coetzee, 2003’te Nobel Edebiyat Ödülü’ne değer bu­lundu.


İYİ HİKAYE

J.M. Coetzee - Arabella Kurtz

Can Yayınları, 2023

Çeviri: Elif Ersavcı

184 s.

Comments


bottom of page