top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara
  • Yazarın fotoğrafıLitera

Fluxus’un öncülerinden Joseph Beuys’un hayatı

Sanat etrafındaki tartışmaları beslemeyi ve teşvik etmeyi amaçlayan Arter, 67. yayınını, Joseph Beuys’un hayatını ve yapıtını kateden bir monografiyi ücretsiz bir e-kitap olarak yayımladı.


Sanat tarihi profesörü Claudia Mesch’in kaleme aldığı Joseph Beuys adlı yayın, çağdaş sanatın dünyanın farklı yerlerinde ortaya konan çeşitli ifade biçimlerini bir araya getiren Arter Koleksiyonu’nda da önemli bir yer tutan Fluxus’un öncülerinden Joseph Beuys’un hayatına, sanatına ve performanslarına odaklanıyor.

Çağdaş sanat etrafındaki tartışmaları beslemeyi ve teşvik etmeyi amaçlayan Arter, sanat tarihi yazımına ve bu alandaki bilgi üretimine katkıda bulunan yayınlar yapıyor. Yeni yıla dijital yayıncılığa adım atarak başlayan Arter, e-metinleri ve e-kitaplarıyla programı ve koleksiyonuyla bağlantılı yayınların Türkçe çevirilerini daha geniş kitleler için erişilebilir kılacak.


Arter Yayınları’nın ilk e-kitabı, “happening” ve performans pratikleriyle Fluxus’un öncülerinden Joseph Beuys’a (1921–1986) odaklanıyor. Çevirisini Emre Ayvaz’ın üstlendiği Joseph Beuys başlıklı kitapta Claudia Mesch, sanatçının geniş kapsamlı yapıtındaki iki ana hattı ele alıyor: İlki, parçalayıcı bir travma tecrübesinin sanatı ve hayatı üzerindeki etkisi, ikincisi de sanat kavramının üstlenebileceği rolleri sürekli olarak genişletmesi. Joseph Beuys’un çok yönlü sanat anlayışını araştıran ve onun bilim, politika ve maneviyat alanları arasında gezinen pratiğini takip eden bu kitap, sanatçının yaşamına ilişkin diğer birçok anlatının aksine, kişisel mit yaratımına ve sanatı geçmişle tekrar bağlantı kurma becerisini içeren bir faaliyet alanı olarak kavramaya önem atfediyor.


Joseph Beuys’un hayatını ve yapıtını kateden monografiye arter.org.tr/yayinlar adresi üzerinden ücretsiz erişebilirsiniz.


Claudia Mesch, Arizona State University’de Sanat Tarihi Profesörü olarak görev yapmaktadır.

Mesch’in yayımlanan kitapları arasında Modern Art at the Berlin Wall [Berlin Duvarı’nda Modern Sanat, 2009] ve Art and Politics: A Small History of Art for Social Change since 1945 [Sanat ve Politika: 1945’ten Günümüze Toplumsal Değişim Olarak Sanatın Kısa Tarihi, 2013] bulunmaktadır. Journal of Surrealism and the Americas’ın kurucu editörü olan Mesch, ABD’nin Arizona eyaletinin başkenti olan Phoenix’te yaşamını ve çalışmalarını sürdürüyor.


JOSEPH BEUYS

Claudia Mesch

Arter Yayınları, 2021

Çeviren: Emre Ayvaz

Tasarım: Didem Uraler Çelik

127 s.

Comments


bottom of page