top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara
  • Yazarın fotoğrafıLitera

Jungiyen Rüya Analizi

Bu kitap Jung'un Analitik Psikolojisinin temel ilkeleri ışığında rüyaları anlamaya yardımcı olacak kapsamlı ve pratik bir rehber. Kitapta Jung'un psişe modeli, pek çok klinik rüya örneği verilerek ve bunların bağlam içinde nasıl yorumlanabileceği gösterilerek tanımlanmış ve anlatılmıştır.

Rüya görmek insanlığın evrensel bir deneyimidir. Fenomenolojik olarak, uyku esnasında zihinde gerçekleştiğini sonradan kabul ettiğimiz bir deneyimdir ama bunlar rüyada bize uyanıkken yaşadıklarımız kadar gerçek görünür. Yani her şey, rüya âlemi olduğunu ancak sonradan kabul ettiğimiz ve ‘gerçek’ olduğu izlenimini veren bir dünyada gerçekleşmiştir.


Rüyaların fenomenolojisi uyanıkken yaşamadığımız olayları içerir: Ani zaman ve yer değişiklikleri, yaş değişiklikleri, ölmüş olduğu bilinen kişilerin veya hiçbir zaman var olmamış fantastik insan ve hayvanların mevcudiyeti. Belki de bir rüyada yaşanan en radikal değişim, ego-kimliğinin bir karakterden diğerine geçmesi veya hiçbir karaktere sahip olmayan rüya egosunun her şeyi bildiği bir açıdan olayları izlemesidir.


Rüyaların, rüya görenin kişisel psikolojisi, tavırları ve davranış örüntüleriyle yakından ilişkili olduğuna dair modern inanç, bilinçdışının rüyalarda can kazandığını gösteren İsviçreli psikiyatr Carl Gustav Jung'un öncü nitelikteki çalışmalarına çok şey borçludur.


Yaygın ve tekrarlayan rüya motifleri, travmatik rüyalar, rüyaların telafi edici ve amaçlı işlevleri, hastalık veya fiziksel değişimin habercisi olarak rüyalar ve rüyaların rüya görenin yaşam evresi ve bireyleşme süreciyle ilişkisi özenle açıklanmıştır.


James Hall, MD, Dallas'taki Texas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi'nde Klinik Psikiyatri Doçenti ve C.G.'nin Diplomatıydı. Jung Enstitüsü, Zürih ve Bölgelerarası Jung Analistleri Derneği'nin kurucu üyesi ve eski başkanı. Rüyaların Klinik Kullanımları: Jung Yorumları ve Canlandırmaları, Jung Rüya Yorumları: Teori ve Pratik El Kitabı ve Jung Deneyimi kitaplarının yazarıdır. Dr. Hall, 1991 yılında felç sonucu neredeyse 22 yıl boyunca "kilitlenme" sendromuyla yaşadıktan sonra 22 Ocak 2013'te Dallas, Teksas'taki evinde hayatını kaybetti.


JUNGİYEN RÜYA ANALİZİ

James A. Hall

Timaş Yayınları, 2023

Çeviri: Özgür Ertana

224 s.

Comments


bottom of page