top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara
  • Yazarın fotoğrafıLitera

Makul bir yaşam sürdürebilir miyiz?

Todd May, serinin üçüncü kitabı olan Makul Bir Yaşam’da, ahlaki değerlerimizi mantıklı bir şekilde yeniden şekillendiren ve makul bir yaşam sürmenin ne anlama geldiğini tanımlayan yeni bir akım geliştiriyor.


Acı ve yoksunlukla dolu bir dünyada umutsuzluğa kapılmak oldukça kolaydır, daha fazlasını yapmadığımız için kendimizi yargılamak da öyle. Sahip olduğumuz her şeyi feda etsek ve kendimizi iyi işler yapmaya adasak bile, bu dünyanın tüm sorunlarını çözemeyiz. Öyleyse, yapmamız gereken nedir? Daha azı ahlaki bir başarısızlık mıdır? Bu kadar özgeci adımlar atmadan da temelde makul bir yaşam sürdürebilir miyiz?

"Ahlakın doruklarına tırmanan o yaratığa buralarda pek ender rastlanır. Böyle örneklerin varlığı inkâr edilemez belki ama çoğumuz onlardan değiliz. Ama çoğumuz başkalarını boş verip yalnızca kendisine fayda sağlamaya çalışan saf egoistler de değiliz. Kendimiz hakkında bu şekilde düşünmüyoruz ve böyle yapmakta da haklıyız. Üstelik ahlaki bakımdan en iyi halimizi deneyimliyor olmasak ve hatta bunu yapmaya gücümüz yetmese bile, çoğumuz ahlaki açıdan daha iyi hale gelmeye açık varlıklarız."


Todd May’in bu sorulara bazı cevapları var. May, aldığımız her kararda ahlak timsali örnek vatandaşlar gibi davranmamızı öğütleyen bir filozof değil. Bunun yerine gerçekçi davranıp ideallere göre yaşamanın bitmek bilmez bir mücadele olduğunu savunan May, serinin üçüncü kitabı olan Makul Bir Yaşam’da, ahlaki değerlerimizi mantıklı bir şekilde yeniden şekillendiren ve makul bir yaşam sürmenin ne anlama geldiğini tanımlayan yeni bir akım geliştiriyor, etrafımızdaki karmaşık dünyaya dahil olmamız için felsefi içgörüleri nasıl kullanabileceğimizi gösteriyor.


Todd Gifford May, anarşizm, postyapısalcılık ve post-yapısalcı anarşizm konuları üzerine yazan bir siyaset filozofudur. Daha yakın zamanlarda varoluşçuluk ve ahlak felsefesi üzerine kitaplar yayınladı. Halen Clemson Üniversitesi'nde 1941 Memorial Felsefe Profesörüdür.


MAKUL BİR YAŞAM

Todd May

İrene Kitap, 2023

Çeviri: Bekir Aşçı

232 s.

Comments


bottom of page