top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara

Nesne İlişkileri

Melanie Klein'ın daha önce yayımlanan kitapları Haset ve Şükran’ı da kapsayan Nesne İlişkileri, yazarın 1946’dan 1960’taki ölümüne dek yazdığı metinleri bir araya getiriyor.Nesne ilişkileri kuramının köşe taşlarını oluşturan yazılar birlikte okunduğunda Klein’ın düşüncesini bütün boyutlarıyla tanıma imkânı sunuyor.


Kitapta psikanalizin kuramsal ve klinik alanlarına dair katkıların yanı sıra, psikanalitik edebiyat incelemesi sayılabilecek, biri Oresteia diğeri Julien Green’in bir romanı üstüne iki yazı ve ruh sağlığı konularının herkesin anlayabileceği bir dille anlatıldığı yazılar yer alıyor.


"Melanie Klein çocuklarla yaptığı ilk dönem çalışmalarında çocuğun başta meme ve penis olmak üzere kısmi nesnelerle ilişkisini anlatmıştır. Son derece idealleştirilmiş nesneler ile zulmedici nesneler arasındaki bölünmeyi ve zulmedilme hislerini gözlemler ve analiz eder. Ayrıca yansıtma ile içe yansıtma arasında devamlı bir etkileşim olduğunu görmüştür. Ama bütün bunları bir araya gelmiş olgular olarak düşünmez. 'Bazı Şizoid Mekanizmalar Üzerine Notlar'da ise bunları tekrar tekrar meydana gelen bir kümelenmenin birbiriyle ilişkili parçaları olarak görür."


Melanie Klein

(1882-1960) Viyana’da Yahudi bir ailenin son çocuğu olarak doğdu. Babası diş hekimi olan Klein tıp okumak istediyse de genç yaşta evlenip çocuk sahibi olduğu için bu isteğini gerçekleştiremedi. Birinci Dünya Savaşı’ndan bir süre önce ailesiyle birlikte yerleştiği Budapeşte’de psikanalize ilgi duydu ve S. Ferenczi’nin etkisiyle küçük çocuklara psikanaliz uygulamaya başladı. 1921’de Karl Abraham’ın çağrısıyla gittiği Berlin Psikanaliz Enstitüsü’nde beş yıl kadar kaldı ve tekniğini geliştirdi. Salzburg Psikanaliz Kongresi’nde Ernest Jones’un dikkatini çekince onun davetiyle 1925 yılı sonlarında Londra’ya yerleşti. 1934’ten itibaren kuramsal açıklamalarında yetişkin hastalarla yaptığı çalışmalardan da yararlanan Klein, 1938’den itibaren Nazilerden kaçarak Viyana’dan gelen psikanaliz kuramcılarıyla, özellikle Anna Freud’la çok verimli bir tartışma yürütmüştür. “Nesne ilişkileri” okulunun kurucusu kabul edilen Klein, S. Freud’dan sonra psikanaliz tarihinde en etkin kuramcılardan biri olmuştur. Metis Yayınları’nda daha önce Haset ve Şükran (1999) monografisini yayımladığımız Klein’ın Türkçede, Çocuk Psikanalizi (Pinhan, 2015) ve Sevgi, Suçluluk ve Onarım (Alfa, 2023) kitapları bulunmaktadır.


Metis Yayınları'ndaki kitapları

Haset ve Şükran, 1999

Nesne İlişkileri, 2024


NESNE İLİŞKİLERİ

Melanie Klein

Metis Kitap, 2024

Çeviri: Menekşe Arık

440 s.

bottom of page