top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara
  • Yazarın fotoğrafıLitera

Psikolojiyi Değiştiren Kırk Çalışma

Psikolojiyi Değiştiren Kırk Çalışma, yirmi yılı aşkın süredir dünya çapında pek çok üniversite ve lise dersleri için temel bir kaynak oldu ve altı dile çevrildi.


Bu baskıya dahil edilen çalışmaların çoğunluğu büyük ölçüde ilk baskıyı oluşturanlarla aynıdır. Bu da dönüm noktası sayılabilecek bu çalışmaların psikoloji alanındaki düşünce ve araştırmalar üzerindeki etkisinin günümüzde de devam ettiğini göstermektedir.

En başından beri kitapta var olan ve yıllar içinde eklenen veya değiştirilen çalışmalar hem psikoloji biliminin doğumuna ve gelişimine, hem de insan doğasının karmaşıklığını çözmeye çalışarak kazandığımız iç görüye büyüleyici bir bakış sunmaktadır.


İnsan davranışıyla ilgili pek çok çalışma, uçsuz bucaksız psikoloji alanını oluşturan çeşitli disiplinler üzerinde önemli ve uzun süreli etkiler bırakmıştır. Bu araştırmalardan elde edilen bulgular insan davranışına dair bilgilerimizi değiştirmiş ve takip eden sayısız proje ve araştırma programı için sahneyi hazırlamışlardır. Her ne kadar bu çok önemli çalışmalardan bazıları sonradan tartışılmış ve sorgulanmış olsa da tarihsel bağlamdaki etkileri asla azalmayacaktır. Bu çalışmalar hala yeni çalışmalarda atıf almakta; hala akademik tartışmaların en çok konuşulan başlığı olmakta; hala ders kitaplarında yüzlerce bölümün temelini oluşturmakta ve hala psikologların zihninde özel bir yer tutmaktadır.


PSİKOLOJİYİ DEĞİŞTİREN KIRK ÇALIŞMA

Dr. Roger R. Hock

Bilge Yayıncılık, 2020

Çeviri: Prof. Dr. Ayşe Ayçiçeği - Dinn

Tür: Psikoloji

416 s.

Comments


bottom of page