top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara
  • Yazarın fotoğrafıLitera

Düşünce dünyasına farklı bir bakış

Düşünce dünyasının etkili eserleri Keşif Serisi başlığı altında kitapseverlerle buluşuyor.


Keşif Serisi, düşünce dünyasının köşe taşlarını oluşturan eserleri belli bir metodoloji ile yeniden ele alarak anlaşılır ve eğlenceli şekilde okura sunuyor. Keşif Serisi’nin ilk iki kitabı Katja Lang ve Emmanouil Kalkanis’in kaleme aldığı “John Berger’in Görme Biçimleri Bir Tahlil” ile Laura Seymour’un yazdığı “Roland Barthes’ın Yazarın Ölümü Bir Tahlil”.


Roland Barthes’ın Yazarın Ölümü Bir Tahlil / Laura Seymour

Roland Barthes’in kaleme aldığı “Yazarın Ölümü” kitabı edebiyat ve felsefe çevrelerinde önemli tartışmaları başlatan ve dünya çapında etkili olmuş bir eser. Okunan her türlü metni yeniden yorumlamanızı ve eleştirel düşünme becerinizi geliştiren kitap, edebiyat kuramı açısından önemli bir köşe taşı olma özelliği gösteriyor.


Laura Seymour, “Yazarın Ölümü”nü tüm yönleriyle analiz ederek okura bu eserin önemini gösteriyor. Herkesin kolaylıkla anlayacağı bir üslupla ele alınan “Roland Barthes’ın Yazarın Ölümü Bir Tahlil”de, yazar ve tarihsel bağlamdan ana fikirlere, kitabın düşünce dünyasına kazandırdıklarından bugünkü etkisine, Barthes’in çalışmalarındaki yerinden kitaba gelen eleştirilere hemen her detaya daha yakından bakılıyor.


“Roland Barthes’ın Yazarın Ölümü Bir Tahlil”i bitirdiğinizde orijinal kitap hakkında hemen her detaya ve bakış açısına hakim olmak mümkün. Tabii “Yazarın Ölümü”nün okura kazandıracağı eleştirel bakış açısı ve metinleri yeniden yorumlamak da buna dahil.


John Berger’in Görme Biçimleri Bir Tahlil / Katja Lang & Emmanouil Kalkani