top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara
  • Yazarın fotoğrafıLitera

Düşünce dünyasına farklı bir bakış

Düşünce dünyasının etkili eserleri Keşif Serisi başlığı altında kitapseverlerle buluşuyor.


Keşif Serisi, düşünce dünyasının köşe taşlarını oluşturan eserleri belli bir metodoloji ile yeniden ele alarak anlaşılır ve eğlenceli şekilde okura sunuyor. Keşif Serisi’nin ilk iki kitabı Katja Lang ve Emmanouil Kalkanis’in kaleme aldığı “John Berger’in Görme Biçimleri Bir Tahlil” ile Laura Seymour’un yazdığı “Roland Barthes’ın Yazarın Ölümü Bir Tahlil”.


Roland Barthes’ın Yazarın Ölümü Bir Tahlil / Laura Seymour

Roland Barthes’in kaleme aldığı “Yazarın Ölümü” kitabı edebiyat ve felsefe çevrelerinde önemli tartışmaları başlatan ve dünya çapında etkili olmuş bir eser. Okunan her türlü metni yeniden yorumlamanızı ve eleştirel düşünme becerinizi geliştiren kitap, edebiyat kuramı açısından önemli bir köşe taşı olma özelliği gösteriyor.


Laura Seymour, “Yazarın Ölümü”nü tüm yönleriyle analiz ederek okura bu eserin önemini gösteriyor. Herkesin kolaylıkla anlayacağı bir üslupla ele alınan “Roland Barthes’ın Yazarın Ölümü Bir Tahlil”de, yazar ve tarihsel bağlamdan ana fikirlere, kitabın düşünce dünyasına kazandırdıklarından bugünkü etkisine, Barthes’in çalışmalarındaki yerinden kitaba gelen eleştirilere hemen her detaya daha yakından bakılıyor.


“Roland Barthes’ın Yazarın Ölümü Bir Tahlil”i bitirdiğinizde orijinal kitap hakkında hemen her detaya ve bakış açısına hakim olmak mümkün. Tabii “Yazarın Ölümü”nün okura kazandıracağı eleştirel bakış açısı ve metinleri yeniden yorumlamak da buna dahil.


John Berger’in Görme Biçimleri Bir Tahlil / Katja Lang & Emmanouil Kalkanis


“Görme Biçimleri”, John Berger’in BBC’de yayınlanan aynı adlı televizyon programının daha sonra metinleştirilmiş halidir. Çağdaş görsel kültür analizi ve güzel sanatlar alanında devrim yaratan eser, yedi denemeden oluşuyor. Berger’in görsel sanatlara ve bu sanatların toplumla kopartılmış bağlarına getirdiği eleştiriler kitabın çıktığı ilk andan beri tartışmaların başlamasına neden olmuştur.


“Görme Biçimleri”, güzel sanatların zenginlere ve eğitimlilere ait bir meta olarak görüldüğü bir dönemde, İngiltere’de yazılmıştır. Berger’in temel amacı, “kültür kurumu” tarafından “gizemli hale getirilen” sanatın üzerindeki örtüyü kaldırmaktı. 20. yüzyılın en önemli sanat eleştirmenlerinden ve yazarlarından biri olan John Berger aynı zamanda kadınların sanatta nesneleştirilmesi üzerine yorum yapan ilk isimlerden biri olmuştur.


1972 yılında yazılan ve etkisi bugüne kadar gelen kitabın öne sürdüğü tezler, “John Berger’in Görme Biçimleri Bir Tahlil”de detaylı olarak ele alınıyor. “Görme Biçimleri”nin hangi akıma nasıl etki yaptığı, sanatın algılanma biçimini nasıl değiştirdiği, güzel sanatların ve özelde resmin toplumdan nasıl uzak tutulduğu, kapitalizmin görsellik üzerinden kendisine nasıl alan açtığı Ketebe Keşif Serisi’nin yeni kitabı ile öğrenmek mümkün. Bu tahlil aynı zamanda günümüzde büyük etki alanına sahip olan sosyal medya ve görsel iletişim araçları üzerine yeniden düşünmek için de önemli bir çalışma.


ROLAND BARTHES'IN YAZARIN ÖLÜMÜ - BİR TAHLİL

Laura Seymour

Ketebe Yayınları, 2021

Çeviri: İpek Topçuoğlu

106 s.


JOHN BERGER'IN GÖRME BİÇİMLERİ - BİR TAHLİL

Emmanouil Kalkanis, Katja Lang

Ketebe Yayınları, 2021

Çeviri: İpek Topçuoğlu

120 s.


Commentaires