top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara
  • Yazarın fotoğrafıLitera

“Tilki pek çok şey bilir, kirpi ise tek bir büyük şey.”

Rus Düşünürleri’nde Isaiah Berlin, ünlü “Kirpi ile Tilki” makalesinde ele aldığı Tolstoy’un tarih felsefesine ek olarak, “Rusların dünyadaki sosyal değişime en büyük katkısı” diye betimlediği Rus entelijansiyasını oluşturan Herzen, Bakunin, Turgenyev ve Belinski gibi on dokuzuncu yüzyılın büyük yazar ve düşünürlerini ortaya çıkarmış toplumsal ve siyasal koşulları da inceliyor.

İngilizce yazan eleştirmenlerin çok azı Rus düşüncesi ve kültürü hakkında Isaiah Berlin kadar ferasetli yazılar yazabilmiştir. İşte elinizdeki kitap, Berlin’in otuz küsur yıllık bir süreçte yazdığı, Rusya’nın olağanüstü yazar ve filozoflarının Rus kültürü üzerindeki benzersiz etkilerini çeşitli temalar etrafında irdeleyen bu tarihî yazılarının derli toplu bir derlemesi niteliğini taşıyor.


Isaiah Berlin 1909’da bir Baltık şehri olan Riga’da doğdu. 1916’da ailesiyle birlikte Petrograd’a yerleşti. Burada 1917’de her iki Rus Devrimi’ne de [Şubat ve Ekim Devrimleri] şahit oldu. 1921’de İngiltere’ye yerleştiler.


Berlin, Oxford’da St. Paul School ve Corpus Christi College’da eğitim gördü. Daha sonra Oxford’da All Souls College ve New College’da ö€retim üyesi olarak görev yaptı. 1957 yılında Sir ilan edildi. 1957-67 arası Toplumsal ve Siyasal Kuram Chichele Profesörü olarak görev yaptı. 1963-64 yılları arasında Aristotelian Society’nin, 1974’ten 1978’e kadar Britanya Akademisi’nin başkanlığını yaptı. 1997 yılının kasım ayında Oxford’da öldü.

Entelektüel başarıları ona, Erasmus, Lippincott, Jerusalem ve Agnelli Ödülleri dahil, birçok fahri payeler kazandırdı.


RUS DÜŞÜNÜRLERİ

Isaiah Berlin

Minotor Kitap, 2023

Çevirmen: Güneş Ayas

Comments


bottom of page