top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara
  • Yazarın fotoğrafıLitera

Sinemada anlam yaratma

Seçil Büker'in kaleme aldığı Sinemada Anlama Yaratma'nın her şeyden önce amacı: Derli toplu bir sözlükçe oluşturmak, belli başlı düşünürlerin kurumlarını doyurucu biçimde özetlemek.

Sinema eleştirisine başka disiplinler sokmak ya da en azından başka disiplinlerle ortak çalışma alanları aramak, özellikle 1960'lardan sonra önem kazandı. Son yıllarda bu konudaki en belli başlı girişim, göstergebilimle sinema arasında kurulmaya çalışılan ortak alandır.


Görüntü belirli bir içeriği aktaran bir anlatım aracı, sinemanın en küçük anlamlı birimidir. Görüntünün tözü, gözümüzle gördüğümüz tüm nesneler, biçimiyse alıcının belli bir açıdan gösterdiği nesneler. Görüntüdeki nesne gerçek dünyadakinin tıpatıp benzeri değil. Kimi kez yönetmen nesnel gerçekliği çok az değiştiriyor, gerçek dünyadaki nesne ile görüntüdeki nesne birbirine çok benziyor. Ama bu görüntünün de bir biçimi var. Çünkü yönetmen görüntüdeki nesneleri belli bir açıdan, belli bir ışık altında gösteriyor. Yani bu görüntü de yönetmenin bakış açısını yansıtıyor. Görüntünün biçimi ile görüntünün fiziksel görünüşü ayrı şeyler. Çünkü fotoğraf büyütüldüğünde ya da küçültüldüğünde fiziksel görünüş değişir, ama biçim aynı kalır...


Seçil Büker 1968 yılında Ankara Üniversitesi D.T.C.F. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Bir süre uygulamalı dilbilim ve bu alana bağlı olarak belirli amaçlı yabancı dil öğretimi ile ilgilendi. Daha sonra iletişim alanında doktora yaptı. Çalışmaları film kuram ve eleştirisi alanında yoğunlaştı. 1987 yılında doçent, 1993 yılında profesör oldu. Seçil Büker Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde değişik yıl ve dönemlerde dersler verdi. 2000-2012 arasında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde görev yaptı. 2012 yılında Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde göreve başladı. Film kuramları, film eleştiri, film kuramında yeni yönelimler, toplumsal cinsiyet ve medya gibi dersleri lisans, lisansüstü ve doktora düzeylerinde yürüttü.


SİNEMADA ANLAM YARATMA

Seçil Büker

Hayalperest Yayınevi, 2023

Tür: Sinema

148 s.Comments


bottom of page