top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara

İpek Yolu’nun gizemli tüccarları Soğdlar

Yazar Başak Kuzakçı’nın yoğun araştırmalar ve arşiv çalışmaları sonucunda kaleme aldığı bu özel çalışma, Soğdlar’ın İpek Yolu, Orta Asya ve Türk tarihinde oynadıkları sıra dışı rolü gözler önüne seriyor.Tarihte belli bir dönem için büyük önem arz eden Soğdlar’la ilgili Türkçede kitap ölçeğinde çalışma olmadığını dikkate alırsak kitap, önemli bir başvuru kaynağı olma özelliği taşıyor.

VBKY’nın tarih kitaplığı, Başak Kuzakçı’nın yazdığı “Soğdlar ve Türkler” kitabı ile genişlemeye devam ediyor. Kitap, geçmişin gizemli halkı Soğdlar’ın İpek Yolu boyunca kendi ticari kolonilerini kurarak İpek Yolu ticaretini nasıl kontrol altına aldıklarını gözler önüne seriyor. Soğd halkının tarih sahnesindeki yerini, Türkler ile olan ilişkilerini ve ticari dehalarını anlatan yazar Başak Kuzakçı, bu alanda önemli bir boşluğu dolduruyor ve Orta Asya’nın tarihî halkı hakkında ülkemize kapsamlı bir kaynak sağlıyor.  


İpek Yolu’nda Bir Seyahat

Orta Asya’nın kadim halkı “Soğdlar”, 4. yüzyıldan itibaren İpek Yolu’nun efendisi oldular. 6. yüzyılda Türk Kağanlığı’nın sınırlarını, Çin’den Bizans’ın doğu sınırlarına kadar genişletmesi, Soğdlar’a çok büyük bir pazar alanı açtı. Soğdlar köklü ve tarihsel bağlarıyla Türk fatihlere ve hâkimlere hizmet edip imparatorluğa diplomatik, siyasi ve ticari bilgileriyle katkı sundular. İpek Yolu, Orta Asya ve Türk tarihinde bu kadar büyük rol oynayan Soğdlar hakkında ülkemizde yapılmış müstakil, akademik bir çalışma bulunmuyordu. “Soğdlar ve Türkler: İpek Yolu’nun Tüccarları ve Hakimleri” isimli eser bu boşluğu doldurma iddiasında...

 

Kitap Üzerine…

İpek Yolu, İslam dünyasından Doğu Asya’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada ticari, dinî, sosyal ve kültürel etkileşimlerin gerçekleşmesini sağladı. Orta Asya’nın verimli vadileri çevresinde, Ceyhun ve Seyhun nehirleri arasında, Zerefşan Vadisi boyunca yaşamış olan Soğdlar da İpek Yolu üzerindeki ticaret güzergâhının kadim halklarından biri olarak öne çıktı. 


Dilleri, kültürleri, toplumsal özellikleri ve âdeta “homo economicus” olarak nitelendirilebilecek ticari kabiliyetleriyle MÖ 6. yüzyıldan MS 10. yüzyıla kadar bölgenin ticaretle maruf olan halkları arasında yer aldılar. Soğdlar, uzun mesafe ticareti yapmalarından dolayı Sâsânilerden Çinlilere, Bizans’tan Müslüman Araplara çok farklı kültürlerin tarihî kayıtlarında boy gösterdiler.


Yazar hakkında;

Başak Kuzakçı, 27 Şubat 1992’de İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı, 2011 yılında Yeditepe Üniversitesi Tarih (İngilizce/Burslu) Bölümü’nden mezun oldu. Aynı bölümde başladığı yüksek lisans eğitimini 2018 yılında “Turkish Women History Between 6 and 10 Centuries (Pre-Islamic Period)” başlıklı teziyle tamamladı. 2022 yılında “Soğd Türk ilişkileri (5.-8. yüzyıllar)” başlıklı doktora teziyle doktor unvanı aldı. Doktora sürecinde Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften Turfanforschung Enstitüsü’ne burslu kabul edilerek Soğdca öğrendi ve Yeditepe Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak ders vermeye başladı. Akademik eğitimini derece ile kemale erdiren Kuzakçı; İngilizce, Rusça ve Fransızca eğitimleri aldı. Hâlen Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde Dr. Öğr. Gör. olarak çalışmaktadır.

 

SOĞDLAR VE TÜRKLER: İPEK YOLU’NUN TÜCCARLARI VE HAKİMLERİ

Başak Kuzakçı

VBKY

Tür: Tarih

304 s.

Comments


bottom of page