top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara
  • Yazarın fotoğrafıLitera

Timaş Akademi yayın hayatına merhaba diyor

‘Timaş Akademi’ sosyal bilimlerin önemli alanlarında yayımlayacağı yepyeni kitaplarla okurların karşısına çıkıyor.


Timaş Yayınları, 40 yıllık yayıncılık deneyimi ve birikimini yeni markası ‘Timaş Akademi’ ile taçlandırıyor. Yayın hayatına başladığı 1982 yılından bugüne binlerce kitap ve milyonlarca okura ulaşan Timaş Yayınları, ‘Timaş Akademi’ ile sosyal bilimlerin önemli alanlarında yayımlayacağı yepyeni kitaplarla yine okurların ilgisini çekecek.


Timaş Akademi, Ekim ayıyla birlikte okurların karşısına sosyal ve beşeri bilimlerin felsefe, tarih, edebiyat araştırmaları, sosyoloji, ilahiyat, filoloji, antropoloji, siyaset bilimi, Türkoloji, psikoloji, uluslararası ilişkiler ve hukuk gibi alanlarında Türkiye’den ve dünyadan özgün, kaliteli çalışmalarla çıkmayı hedefliyor.


Bunlardan biri Siroziler;

19. yüzyıl pek çok açıdan Osmanlı Devleti için bir değişim ve dönüşüm dönemi olmuştur. Sultan II. Mahmud ile başlayan merkezî yönetimi güçlendirme çabaları devletin taşrada gücü elinde bulunduran ayanlarla yeri geldiğinde uzlaşma yeri geldiğinde de çatışma ile neticelenecek politikalar izlemesine neden olmuştur. Bu süreçte Osmanlı merkezî yönetiminin muhatap olduğu ayanlardan biri de Sirozi İsmail Bey ve daha sonra onun yerine geçen oğlu Yusuf Muhlis Paşa'dır. Bu iki ismin soyundan gelenler de Osmanlı topraklarında varlığını hissettiren değişim rüzgarından etkilenmiştir. Osmanlının son dönemlerinde ayanlıktan ilmiyeye evrilen bu ailenin öyküsü cumhuriyetle birlikte vatandaşlığa dönüşecektir. Dr. Muharrem Varol tarafından kaleme alınan bu eser, imparatorluğun en uzun yüzyılında bir ayan hanedanının değişim ve dönüşüm öyküsünü tüm detaylarıyla okuyucuların önüne sermektedir.


Timaş Akademi ile yayına hazırlanacak tüm çalışmalar, alanlarında yetkin isimlerin yayın danışmanlığında değerlendirilecek. Timaş Akademi’nin danışma kurulunda Prof. Dr. Ali Akyıldız, Prof. Dr. Asım Cüneyd Köksal, Dr. Kaan Durukan ve Dr. Hakan Erdem yer alıyor. Timaş Akademi’de yayına hazırlanacak eserler, akademik kriterlere uygunlukları onaylandıktan sonra editör masasındaki yerini alacak. Titiz editoryal çalışmanın ardından ise eserler okuyucusuyla buluşacak.


Akademinin bir diğer kitabı Erken Orta Çağ Avrupası'nda Hayat; Türkiye'de Orta Çağ Avrupa tarihi üzerine yapılan çalışmalar genellikle Geç Orta Çağ'a odaklanırken Doç. Dr. Özlem Genç, bu çalışmasında Erken Orta Çağ Avrupası'nın önde gelen toplumlarından biri olan Franklar üzerine yoğunlaşmıştır. Bunu yaparken de Frankların ilk yasa metni olan ve toplumsal yaşamın düzenlenmesinde büyük katkıları bulunan Pactus Legis Salicae'den yararlanmıştır. Bu metni orijinal dili Latinceden Türkçeye çeviren Özlem Genç, böylece ülkemizde Erken Orta Çağ Avrupası'nın daha iyi anlaşılması ve bu alana olan ilginin artması için çaba sarf etmektedir. Özlem Genç'in bu çalışması, Avrupa'nın karanlık devrinin daha iyi aydınlatılması için önemli bir kaynak olacaktır.


Bu benzeri eserler ile hedeflenen; akademi dünyasının birbirinden kıymetli çalışmaları akademinin kütüphanesinden bu alanlara ilgisi olan tüm okurların kütüphanesine Timaş Akademi etiketiyle taşınacak olması.

Comments


bottom of page