top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara
  • Yazarın fotoğrafıLitera

Türkiye’nin Sanat Hafızası

Evrim Altuğ’un kaleme aldığı Türkiye’nin Sanat Hafızası, yarım asırdır Türkiye’nin ve dünyanın kültür sanat gündeminin nabzını tutan Milliyet Sanat’ın geride bıraktığı ilk 50 yılını ölümsüzleştiriyor.


Cumhuriyet’in 100. yılına armağan olarak sunulan kitap, ilk sayısını çıkardığı 29 Eylül 1972’den bu yana yayın hayatını aralıksız sürdüren derginin Türkiye ve dünyayla birlikte geçirdiği biçimsel, içeriksel ve editoryal dönüşümü özetliyor.

Türkiye’nin yarım asırlık sanat okulu Milliyet Sanat, 50 yılı aşkın bir süredir Türkiye’nin sanat hafızasını tutmaya ve sanat okur-yazarlığının eğitimini vermeye devam ediyor. Yeni nesillerle buluştukça yenilenen ve dönüşen Milliyet Sanat, dijital mahallenin baskısına aldırış etmeden, daha genç ve daha dinamik bir şekilde bir sonraki 50 yılına koşuyor. Türkiye’nin en köklü kültür-sanat dergisi Milliyet Sanat’ın, Abdi İpekçi’nin öncülüğünde başlayan ve birbirinden değerli isimlerin katkılarıyla zenginleşen 50 yıllık kesintisiz yolculuğu Evrim Altuğ’un kaleme aldığı Türkiye’nin Sanat Hafızası adlı kitapla ölümsüzleşti.


Türkiye’nin Sanat Hafızası, 1954 yılında göreve gelen, Milliyet gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi’nin (1929-1979) kararıyla ilk sayısı 29 Eylül 1972’de yayımlanarak okurlara gazeteyle ücretsiz sunulan Milliyet Sanat dergisinin oluşturduğu hafızayla, Türkiye ve dünyayla geçirdiği biçimsel, içeriksel ve editoryal dönüşümü özetliyor. Kitap, önce gazete eki, ardından aylık ve bağımsız bir yayın olarak okuruyla buluşan Milliyet Sanat dergisinin tanıklık ettiği, ifade özgürlüğünden yana bir ısrarla saf tuttuğu sosyal, siyasal, kültürel ve sanatsal gelişmelerden, gelecek nesillerin çıkarına “ibretlik bir harman” sunmayı öneriyor. Derginin yerel ve küresel düzeyde ele aldığı kişi ve konuların günümüze ve geleceğe dönük eleştirel vizyonu, kitabın içerdiği nice yazılı ve görsel alıntıyla da belgeleniyor.

Türkiye’nin Sanat Hafızası, Akal Atilla, Zeynep Oral, Ülkü Tamer, Tuğrul Eryılmaz ve Filiz Aygündüz’ün yazı işleri ve yayın yönetmenliği dönemlerinde deneyimledikleri değişken kültür, düşünce, politika ve eleştiri akımlarıyla bıraktığı etkileri geleceğe dönük bir hafıza yoklaması olarak Milliyet Sanat dergisinin arşivlerinden geleceğe yöneltiyor.


10’ar yıllık periyodik derlemeler hâlinde, Cumhuriyet’in 100. yılına armağan olarak sunulan kitap, “sanat gazeteciliği” ekolü olarak Milliyet Sanat’ın edebiyat, sahne sanatları, sinema, görsel sanatlar, arkeoloji, tasarım ve müzikle yeni binyılın farklı yaratıcılık alanlarının bütün emekçileri için ne tür bir ifade, öğrenim, eleştiri ve arşiv kaynağı olduğunu gözler önüne sermeyi deniyor.


Milliyet Sanat dergisinin 50 yıllık tarihine çok sesli bir okuma yapan çalışma, aynı zamanda “Türkiye’nin Sanat Hafızası”nı, basın şehidi İpekçi’nin “çoğulcu demokrasi” idealine sadakatle, asıl katkı unsuru ve sahibi saydığı okurlarıyla paylaşıyor.


TÜRKİYE'NİN SANAT HAFIZASI

Evrim Altuğ

Milliyet Sanat, 2023

留言


bottom of page